Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Tips voor automobilisten
NOVEMBER 2020

Rijd je al langere tijd een auto met een lagere bijtelling? Dan is het goed om te kijken of in 2021 de 60-maanden periode afloopt en de bijtelling wellicht fors hoger wordt. Mogelijk is actie eind 2020 dan gewenst. Als je de aanschaf van een nieuwe zakelijke elektrische auto overweegt, is het goed om rekening te houden met de afbouw van fiscale voordelen in 2021.

Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden
Zakelijk een elektrische auto kopen? Doe dit dan vóór 2021
Vraag milieu-investeringsaftrek aan voor je milieuvriendelijke auto
Vraag als particulier subsidie aan voor elektrische auto
Breng verkeersboete onder in de werkkostenregeling

Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden
Een lagere bijtelling geldt gedurende een termijn van maximaal 60 maanden. Heb je een auto van de zaak met een lagere bijtelling die op kenteken is gezet in 2016, houd er dan rekening mee dat deze lagere bijtelling in 2021 verloopt. Vanaf dat moment geldt voor die auto een bijtelling van 25% (en dus geen 22%)!

Het verval van de lage bijtelling na 60 maanden geldt voor alle auto’s. Dus ook de volledig elektrische auto uit 2016 die nu nog een 4%-bijtelling kent –, krijgt in 2021 na 60 maanden een hogere bijtelling. Deze bedraagt in 2021 15% tot een cataloguswaarde van € 40.000 en 25% over het meerdere.

Tip!
Krijgt de auto een (fors) hogere bijtelling, dan is het wellicht voordeliger deze in privé te gaan rijden. Deze optie bestaat voor dga’s en overige werknemers, maar in beginsel niet voor de ondernemer in de inkomstenbelasting. Als je ondernemer bent in de inkomstenbelasting, moet je namelijk een bijzondere reden hebben om de auto voortaan tot het privévermogen te rekenen.

Bij overdracht van de auto naar privé vervalt de bijtelling, moeten alle autokosten privé betaald worden en kan voor zakelijke kilometers, inclusief woon-werkverkeer, een belastingvrije vergoeding van € 0,19/km worden gegeven.

Tip!
Wordt de bijtelling voor jou in 2021 fors hoger, dan kun je ook overwegen de auto vanaf 1 januari 2021 aantoonbaar (rittenregistratie) nog maximaal 500 kilometer privé te gebruiken en zo de bijtelling voorkomen.

Zakelijk een elektrische auto kopen? Doe dit dan vóór 2021
Als je van plan bent binnenkort een elektrische auto aan te schaffen, is het raadzaam dit nog voor het einde van 2020 te doen. De reden is dat de bijtelling bij privégebruik van zakelijke elektrische auto’s de komende jaren gaat stijgen:De lage bijtelling geldt voor een periode van 60 maanden vanaf de datum van eerste toelating.

Vraag milieu-investeringsaftrek aan voor je milieuvriendelijke auto
Schaf je nog in 2020 een milieuvriendelijke auto aan, dan kom je mogelijk in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA geldt voor een waterstofpersonenauto met een CO2-uitstoot van 0 gr/km. Voor deze auto geldt ook de VAMIL (willekeurige afschrijving van 75% van de aanschaffingskosten). Voor elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km kun je eveneens MIA verkrijgen. Er gelden verschillende aftrekpercentages en er zijn maxima gesteld aan de in aanmerking te nemen investeringsbedragen.Let op!
Om in aanmerking te komen voor de MIA en VAMIL, moet je de investering binnen drie maanden nadat je de investeringsverplichting bent aangegaan, melden bij RVO.nl. Ben je te laat, dan kom je niet meer in aanmerking voor de aftrek!

Het is nog niet bekend of de MIA en VAMIL ook in 2021 gelden voor de milieuvriendelijke auto, omdat de nieuwe milieulijsten voor de MIA 2021 pas eind 2020 bekend worden gemaakt.

Ook voor de oplaadpaal van de elektrische auto op eigen terrein en voor eigen gebruik geldt in 2020 nog de MIA. Het aftrekpercentage voor de oplaadpaal bedraagt 36%. Daarnaast mag op deze laadpaal voor 75% willekeurig afgeschreven worden (VAMIL). Laadpalen waarvan de investeringskosten minder dan € 2.500 bedragen, komen niet in aanmerking voor de MIA/VAMIL, tenzij deze samen met de elektrische auto worden aangemeld.

Vraag als particulier subsidie aan voor elektrische auto
Particulieren die een elektrische auto aanschaffen, kunnen hiervoor subsidie krijgen. De subsidie bedraagt € 4.000 voor nieuwe elektrische auto’s en € 2.000 voor occasions. Voor de subsidie geldt wel een aantal voorwaarden. Zo moet de catalogusprijs van de auto liggen tussen € 12.000 en € 45.000 en moet de actieradius minstens 120 kilometer zijn.

De subsidie is alleen bestemd voor particulieren, wat betekent dat de auto niet tot het ondernemingsvermogen mag behoren. Ben je ondernemers dan kun je de subsidie dus alleen krijgen als je de auto in privé aanschaft. In dat geval kun je voor zakelijke kilometers € 0,19/km ten laste van de winst brengen.

De subsidie kan online worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (www.rvo.nl). Dit kan pas nadat je de koop- of leaseovereenkomst heeft gesloten. Je kunt de subsidie alleen verkrijgen indien de elektrische auto bij een erkend bedrijf wordt aangeschaft. Dit om fraude bij handel tussen particulieren te voorkomen.

Let op!
De subsidie voor nieuwe elektrische auto’s voor 2020 is al niet meer beschikbaar. Subsidieaanvragen kunnen dan worden doorgeschoven naar 2021, maar men wil voorkomen dat de subsidiepot voor het jaar 2021 ook al snel de bodem bereikt. Daarom is de regeling aangepast en is dit sinds 30 oktober 2020 niet meer mogelijk. Je kunt dan de subsidie alleen nog vanaf 2021 aanvragen, dus moet je er in januari snel bij zijn of een gebruikte elektrische auto kopen. Die subsidie is namelijk nog wel beschikbaar.

Breng verkeersboete onder in de werkkostenregeling
Heb je als dga de beschikking over een auto van de zaak en heb je een verkeersboete gekregen waarbij je niet staande bent gehouden? Je bent bijvoorbeeld geflitst terwijl je door rood reed? In dat geval komt de bekeuring bij de kentekenhouder terecht, ofwel bij je onderneming. Verhaal je de boete dan niet op jezelf als werknemer, dan kunt je het bedrag van de boete als genoten voordeel onderbrengen in de werkkostenregeling. Blijf je binnen de vrije ruimte, dan blijft dit belastingvrij. Schiet je over de vrije ruimte heen, dan betaalt je bv als werkgever 80% eindheffing. Bij het niet-verhalen van de boete moet wel aan de zogenaamde gebruikelijkheidstoets worden voldaan. Dit betekent dat het niet verhalen van de boete niet meer dan 30% mag afwijken van wat in soortgelijke gevallen gebruikelijk is. Je staat dus sterker als je verkeersboetes van andere werknemers ook onderbrengt in de werkkostenregeling. Anders loop je het risico dat de fiscus stelt dat je het voordeel als dga geniet en je er toch belasting over moet betalen.

Let op!
Breng je een niet-verhaalde boete onder in de werkkostenregeling, dan is dit bedrag gewoon van de winst aftrekbaar als loonkosten. Dit is ook zo als er geen eindheffing betaald hoeft te worden omdat je binnen de vrije ruimte bent gebleven.

Bron: Alfa accountants en adviseurs | Jasper Gorter


Andere tips & adviezen in de maand NOVEMBER 2020:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten