Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiŽnter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Samenwonen en belasting betalen
DECEMBER 2017

Welke gevolgen heeft samenwonen financieel voor de belasting die u moet betalen (inkomstenbelasting, erfbelasting)? Gaat u als u gaat samenwonen altijd meer belasting betalen of juist niet? Maakt het nog verschil voor de Belastingdienst hoe jullie gaan samenwonen, met of zonder notarieel samenlevingscontract of voorwaarden? Wat zijn de gevolgen van samenwonen voor uw zorgtoeslag, huurtoeslag of andere toeslagen van de Belastingdienst en het fiscaal partnerschap?

Samenwonen kost belasting en geld
Veel mensen denken dat als ze gaan samenwonen, ze meer geld kwijt zullen zijn en meer belasting gaan betalen. In werkelijkheid is het zo dat wie gaat samenwonen de kosten vaak kan delen en de fiscale gevolgen helemaal afhankelijk zijn van hoe jullie gaan samenwonen. Als jullie bijvoorbeeld gaan samenwonen zonder een notarieel samenlevingscontract en er zijn geen kinderen, dan zijn jullie niet elkaars fiscale partners. Dat betekent in eerste instantie dat er ook geen fiscale gevolgen zijn. Ieder doet zijn eigen belastingaangifte en dat was het. Wel kan het samenwonen gevolgen hebben voor de fiscale toeslagen en in het bijzonder voor de huurtoeslag. Er zal namelijk door de Belastingdienst bij de beoordeling van de aanvraag worden gekeken naar jullie gezamenlijke inkomen en dat kan betekenen dat er minder huurtoeslag zal zijn dan wanneer u alleen woont.

Fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting betekent meer belasting betalen?
Maar als er wel een notarieel samenlevingscontract is gesloten, jullie zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap, dan zijn jullie automatisch elkaars fiscale partners. Zoals de naam al aangeeft heeft dat fiscale gevolgen, maar die hoeven ook niet negatief te zijn. Sterker nog, doordat jullie gezamenlijk belastingaangifte inkomstenbelasting doen, kunnen jullie onderling jullie aftrekposten zo verdelen dat jullie het maximale bedrag aan inkomstenbelasting terug krijgen. Dit is vooral een interessante optie als de ene partner beduidend meer verdient dan de ander. Het maakt nogal verschil of de hypotheekrente en ziektekosten tegen ruim 36% of tegen 52% kunnen worden afgetrokken. Ook spaargelden kunnen fiscaal worden overgeheveld. Zo biedt samenwonen vele mogelijkheden om te schuiven met aftrekposten en te schuiven met de fiscale lasten.

Samenwonen kan ook minder belasting betalen betekenen
Maar samenwonen met een fiscaal partnerschap hoeft niet altijd te betekenen dat u minder belasting gaat betalen. Zo zal er geen verschil zijn ten opzichte van een individuele belastingaangifte wanneer jullie een vergelijkbaar inkomen en vermogen hebben. De mogelijkheid om onderling met posten te schuiven geeft dan geen extra voordeel, maar ook geen extra nadeel. De grote uitzondering hierop is de aftrek van uw ziektekosten en zorgkosten. Deze aftrekpost kent namelijk een bepaalde drempel waarmee u moet rekening houden en die is bij fiscale partners gebaseerd op het gezamenlijke inkomen. Dat zal een hogere drempel betekenen dan individueel het geval zou zijn en dus minder aftrek.

Samenwonen betekent minder toeslagen, u bent toeslagpartner
Als u gaat samenwonen, kunt u een toeslagpartner zijn van de aanvrager van een toeslag. Dat betekent dat met beide inkomens zal worden gerekend om de hoogte van de toeslag te bepalen. Als u een fiscale partner bent, bent u per definitie een toeslagpartner. Als u samenwoont zonder dat u een fiscale partner bent, kunt u een toeslagpartner zijn voor de huurtoeslag. Bij de huurtoeslag worden medebewoners immers als toeslagpartner gezien. Dat kan betekenen dat u minder huurtoeslag krijgt of, omdat het gezamenlijke inkomen te hoog is, zelfs geen huurtoeslag.

Fiscaal partnerschap voor de erfbelasting
Gehuwden en geregistreerd partners zijn ook voor de erfbelasting fiscale partners, maar voor samenwonenden is dat niet per se zo. Als er geen notarieel samenlevingscontract is, worden samenwonenden automatisch fiscale partners voor de erfbelasting als ze minimaal vijf jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven. Is er wel een notarieel samenlevingscontract en wonen jullie samen, dan zijn jullie als nog voor de erfbelasting partners als:
- Jullie allebei meerderjarig zijn.
- Op hetzelfde adres staan ingeschreven.
- Jullie geen bloedverwanten in de rechte lijn zijn. Geen vader en zijn dochter bijvoorbeeld, maar wel twee broers of zussen.

Het grote voordeel is dat de vrijstelling voor de erfbelasting dan ruim 638.000 euro bedraagt in plaats van ruim 2.100 euro (2017).

Conclusie extra belasting betalen bij samenwonen?
De conclusie is dat als u gaat samenwonen, u daardoor meestal niet meer belasting gaat betalen, maar juist de mogelijkheid krijgt om minder belasting te gaan betalen. Daarvoor is wel een fiscaal partnerschap nodig. Wel kunnen er gevolgen zijn voor uw toeslagen en in het bijzonder de huurtoeslag.

Bron: InfoNu.nl | Financieel


Andere tips & adviezen in de maand DECEMBER 2017:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten