Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Tips voor je aangifte inkomstenbelasting
FEBRUARI 2016

De aangifte inkomstenbelasting 2015 kan vanaf 1 maart 2016 worden ingediend. Voor veel ondernemers niet de leukste of gemakkelijkste klus. De redactie verzamelde een aantal tips voor je aangifte inkomstenbelasting als ondernemer.

Tip 1: vraag op tijd uitstel aan
De aangifte inkomstenbelasting 2015 kan vanaf 1 maart 2016 worden gedaan. Hiervoor heb je de tijd tot 1 mei. Indien je echter zeker wilt zijn van een snelle aanslag en hiermee belastingrente wilt voorkomen, dient de aangifte voor 1 april binnen te zijn.

Uiterste termijn
Indien het niet lukt om voor de uiterste termijn van 1 mei 2016 aangifte te doen, stuurt de Belastingdienst allereerst een herinnering. Na deze herinnering volgt een aanmaning met een nieuwe termijn waarvoor de aangifte binnen moet zijn. Laat je ook deze termijn verlopen dan kan de Belastingdienst een verzuimboete opleggen. Verzuimboetes beginnen vanaf €369 maar kunnen zelfs oplopen tot een bedrag van €5.278.

Met of zonder reden
Wanneer je twijfelt over de haalbaarheid van de uiterste datum waarop de aangifte binnen moet zijn, is het zeer raadzaam om uitstel aan te vragen. Voor een uitstel tot 1 september is geen opgave van redenen nodig. Uitstel tot na september kan ook, hiervoor moet je een schriftelijk verzoek met goede motivering indienen bij de Belastingdienst. Regulier uitstel zal bijna altijd worden verleend.

Uitstel van belastingaangifte wordt niet verleend wanneer je vorig jaar plus nog een ander jaar van de afgelopen drie jaren niet op tijd was met het indienen van je belastingaangifte. Indien je voor die jaren ook uitstel had, geldt de termijn na verlenen van het uitstel.

Ter verduidelijking een aantal voorbeelden.

Geen uitstel
Aangifte inkomstenbelasting 2014 te laat
Aangifte inkomstenbelasting 2013 op tijd
Aangifte inkomstenbelasting 2012 te laat

Geen uitstel
Aangifte inkomstenbelasting 2014 te laat
Aangifte inkomstenbelasting 2013 te laat
Aangifte inkomstenbelasting 2012 op tijd

Wel uitstel
Aangifte inkomstenbelasting 2014 op tijd
Aangifte inkomstenbelasting 2013 te laat
Aangifte inkomstenbelasting 2012 te laat

Belastingrente
Aan het uitstel van belastingaangifte hangt wel een klein nadeel indien je verwacht te moeten betalen. Wanneer de aanslag na 1 juli 2016 wordt opgelegd, wat nagenoeg altijd het geval zal zijn bij uitstel, is er 4 procent belastingrente verschuldigd over het te betalen bedrag. Deze rente zal echter niet onbeperkt oplopen, uiterlijk 19 weken na de datum van indienen zal de oprenting automatisch stoppen. Andersom ontvang je 4 procent belastingrente indien de aanslag door de Belastingdienst pas wordt opgelegd na 13 weken na het indienen van je aangifte. Wanneer je de aangifte voor april inlevert en de Belastingdienst afwijkt van de ingediende aangifte kan ook sprake zijn van belastingrente. De periode is dan geen 19 weken na indienen maar 6 weken na het opleggen van de aanslag.

Ter verduidelijking een voorbeeld.
Je dient je aangifte in op 5 mei 2015. De Belastingdienst neemt alle gegevens uit jouw aangifte over. Het te betalen bedrag aan inkomstenbelasting is €500.

De belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli 2016 tot 19 weken na 5 mei, dus tot 14 september. De Belastingdienst rekent aan elke maand 30 dagen toe, 360 dagen per jaar. De periode betreft 2 maanden en 15 dagen, dus 75 dagen. De berekening van de belastingrente is dan als volgt: 75 / 360 x 4 procent x €500 = € 4 te betalen belastingrente.

Voor het aanvragen van uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting 2015 kun je tot 1 mei 2016 terecht op MijnBelastingdienst. Desgewenst kan uitstel van aangifte ook telefonisch aangevraagd worden bij de belastingtelefoon (0800- 0543). Bij een (grote) aanslag kan het tevens van belang zijn om uitstel van betalen te vragen. Uitstel van betaling kunt u eveneens telefonisch aanvragen bij de belastingtelefoon.

Tip 2 Controleer de vooraf ingevulde aangifte
Wanneer je per ongeluk een fout maakt in je aangifte inkomstenbelasting zal de Belastingdienst niet gelijk een boete opleggen. Het is echter moeilijk aan te tonen dat de gemaakte fout per ongeluk was. Als opzettelijk onvolledig of onjuist aangifte is gedaan kan de Belastingdienst een vergrijpboete opleggen, deze bedragen kunnen oplopen tot wel 150 procent van de verzwegen belasting. Het is dus zeer belangrijk de aangifte goed in te vullen en extra te controleren, ook nu met de vooraf ingevulde aangifte.

De Belastingdienst vult niet alle gegevens in, bijvoorbeeld alle gegevens met betrekking tot resultaat uit overige werkzaamheden of winst uit onderneming moeten zelf ingevuld worden. De Belastingdienst kan tevens onjuiste of onvolledige gegevens hebben ingevuld. De verantwoordelijkheid voor je aangifte inkomstenbelasting ligt te allen tijde bij jezelf. Controleer daarom goed of je vooraf ingevulde gegevens door de Belastingdienst juist zijn en of deze moeten worden aangevuld.

Een ander element wat de Belastingdienst niet meeneemt bij zijn vooraf ingevulde aangiften zijn de fiscale voordelen. Voorbeelden van fiscale voordelen die de Belastingdienst niet meeneemt zijn de verschillende aftrekposten, zoals de aftrek voor scholingsuitgaven, de zorgkosten en giften. Deze gegevens dienen dus altijd zelf ingevuld te worden.

Bron: Nina Rombouts | fiscaal medewerker BC.nl


Andere tips & adviezen in de maand FEBRUARI 2016:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten