Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiλnter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
BTW-vermindering, de kleine ondernemersregeling
NOVEMBER 2016

ABCOUDE - Nagenoeg iedere ondernemer moet BTW-aangifte doen. BTW ontvang je wanneer klanten diensten of goederen afnemen en moet je zelf betalen bij inkopen. Het verschil tussen deze totaalbedragen kun je bij je aangifte terugkrijgen of moet je juist betalen. Voor kleine ondernemers is er een regeling die een korting geeft op de te betalen BTW, de kleineondernemersregeling. De redactie legt uit wat deze regeling inhoudt en hoe je er gebruik van kan maken.

Voorwaarden kleineondernemersregeling
De kleineondernemersregeling (KOR) is een regeling, zoals de naam al doet vermoeden, speciaal voor kleine ondernemers. Hierbij wordt bedoeld de ondernemer die weinig of geen BTW hoeft te betalen. De kleineondernemersregeling houdt een vermindering of zelfs een kwijtschelding van de te betalen BTW in. Om recht te hebben op de voordelen van de kleineondernemersregeling moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst geldt de regeling alleen als je een eenmanszaak, maatschap of vof met natuurlijke personen hebt. Daarnaast moet je onderneming in Nederland zijn gevestigd. Ook moet je voldoen aan de administratieve lasten die verplicht zijn voor de BTW. Als laatste moet je, na aftrek van voorbelasting, minder dan €1.883 aan BTW hoeven te betalen.

Als je (op jaarbasis) minder dan €1.883 maar meer dan €1.345 BTW moet betalen, krijg je een vermindering op de te betalen BTW. Deze vermindering bedraagt 2,5 keer het verschil tussen €1.883 en de te betalen BTW. Om te bepalen of je minder dan €1.883 aan BTW moet betalen, ga je uit van het te betalen BTW-bedrag vermindert met de voorbelastingen.

Betaal je op jaarbasis minder dan €1.345 aan BTW, dan wordt het gehele te betalen BTW-bedrag kwijtgescholden. De vermindering is dan dus gelijk aan het te betalen BTW bedrag. Bovendien kun je ontheffing van administratieve lasten aanvragen bij de Belastingdienst. De kleineondernemersregeling kan er nooit voor zorgen dat je geld terugkrijgt. Het te betalen BTW bedrag is dus altijd minimaal €0.

BTW-aangifte
Als je recht hebt op de kleineondernemersregeling, moet je nog wel BTW-aangifte doen. Zelfs als het te betalen bedrag op €0 uitkomt. Je hoeft geen afzonderlijk verzoek te doen om toepassing van de kleineondernemersregeling, dit verreken je gewoon in je BTW-aangifte. Je hebt verschillende aangiften-tijdvakken.

BTW-aangifte per periode
Als je periodiek BTW-aangifte doet, per maand of per kwartaal, kan je ervoor kiezen de vermindering periodiek in aftrek te brengen. Hiervoor moet je aan het begin van het jaar (voor het eerste aangiftetijdvak) een schatting maken van de te betalen belasting (na aftrek van voorbelasting) over het gehele jaar. Bovendien heeft de Belastingdienst maxima voor de voorlopige vermindering, deze kun je hier vinden. Blijkt aan het einde van het jaar dat je te veel of te weinig vermindering hebt genoten, dan wordt dit in de laatste aangifte van het jaar gecorrigeerd. Let er wel op dat er afwijkende maxima kunnen gelden indien je omzet gedurende het jaar sterk wisselt.

Hieronder een voorbeeld hoe de voorlopige vermindering van de kleineondernemersregeling uit kan pakken.
De BTW over je jaaromzet schat je op €5.000. Je verwacht €3.500 aan voorbelasting te moeten betalen. De vermindering van de kleineondernemersregeling ziet er dan zo uit:
Te betalen BTW €5.000
Betaalde BTW (voorbelasting) €3.500
Te betalen BTW voor toepassing KOR €1.500
KOR €958
Te betalen BTW na toepassing KOR €542
Je mag maximaal €53 per maand aan vermindering in aanmerking nemen of €159 per kwartaal.

Stel dat de voorbelasting geen €3.500 blijkt te zijn na afloop van het jaar, maar slechts €3.250 dan ziet de vermindering er als volgt uit:

Te betalen BTW €5.000
Betaalde BTW (voorbelasting) €3.500
Te betalen BTW voor toepassing KOR €1.750
KOR €333
Te betalen BTW na toepassing KOR €1417
Het verschil (€875) moet je in je laatste aangifte corrigeren.

BTW-aangifte per jaar
Daarnaast is het ook mogelijk om ervoor te kiezen de vermindering aan het einde van het jaar (in de laatste aangifte) mee te nemen. Ook is het mogelijk dat je maar eenmaal per jaar BTW-aangifte doet. In beide gevallen neem je de daadwerkelijk ontvangen BTW en verminder je dit met de betaalde voorbelastingen. Je mag als ondernemer een verzoek doen om jaarlijkse aangiften. Hiervoor is vereist dat je een schriftelijk verzoek indient bij de Belastingdienst. Bovendien moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Speciale situaties
Voor een aantal speciale situaties zijn andere regels rondom de kleineondernemersregeling van kracht. Deze zijn hier te vinden.

Administratieve ontheffing
Als je op jaarbasis minder dan €1.345 aan BTW hoeft te betalen, kun je mogelijk in aanmerking komen voor administratieve ontheffing. Je hoeft dan geheel geen BTW-aangifte meer te doen. Om in aanmerking te komen voor de ontheffing moet je een verzoek doen bij de Belastingdienst. Bij dit verzoek moet je kunnen aantonen dat je minder dan €1.345 BTW op jaarbasis moet betalen en dat dit bedrag waarschijnlijk ook stabiel blijft. Dit kun je bijvoorbeeld aantonen aan de hand van cijfers van de afgelopen jaren.

Het hebben van een ontheffing voor de BTW heeft voor- en nadelen. De grootste voordelen zijn:
- je hoeft alleen nog inkoopfacturen te bewaren,
- je hoeft geen facturen te sturen,
- je hoeft geen administratie voor de BTW aan te houden, en
- je hoeft geen BTW-aangifte te doen (let op hier gelden wel uitzonderingen voor).

Een aantal nadelen van de ontheffing zijn:
- als je toch een factuur stuurt mag je hier geen BTW op vermelden, anders vervalt de ontheffing,
- je moet nog wel een administratie aanhouden voor de inkomstenbelasting,
- als je meer voorbelasting hebt betaald dan BTW hebt ontvangen, heb je toch geen recht op teruggave, en
- het bedrag aan vermindering die je in je BTW-aangifte krijgt, moet je wel als buitengewone bate opnemen in je aangifte inkomstenbelasting.

We zullen een voorbeeld geven hoe dit uitwerkt
Je hebt een omzet van €60.667 en kosten van €30.000. Als je een vermindering had van €333 ziet de uitwerking van de inkomstenbelasting over je winst er als volgt uit:

Omzet €60.667 | €60.667
Buitengewone bate €0 | €333
Kosten €30.000 | €30.000
€30.667 | €31.000
Zelfstandigenaftrek €7.280 | €7.280
MKB-winstvrijstelling €3.274 | €3.320
Belastbare winst €20.133 | €20.400
Algemene heffingskorting €2.232 | €2.219
Arbeidskorting €3.103 | €3.103
€14.778 | €15.078
Belasting €5.401 | €5.511
Te besteden €14.712 | €14.889
Je hebt dus per saldo €177 overgehouden aan de toepassing van de kleineondernemersregeling.

Tip
Bij (nagenoeg) elke inkoop moet je BTW betalen, je kunt de te betalen BTW dus in zeker mate sturen. Val je nou net buiten de grenzen van de kleineondernemersregeling? Denk er dan over na in dit jaar nog een (met BTW belaste!) inkoop te doen. Hiermee verminder je de te betalen BTW en heb je recht op een vermindering.

Bron: Nina Rombouts | fiscaal medewerker BC.nl


Andere tips & adviezen in de maand NOVEMBER 2016:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten