Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Belastingdienst streng op naleving urencriterium
JANUARI 2015

Wie gebruik wil maken van aantrekkelijke fiscale voorzieningen als de zelfstandigenaftrek moet kunnen bewijzen dat hij/zij ook daadwerkelijk zelfstandige is. Het urencriterium is hiervoor een belangrijke toets. De in je bedrijf gestoken uren moet je deugdelijk kunnen aantonen. Onlangs ving een ondernemer die kamers verhuurde bot bij het Hof omdat hij niet kon bewijzen dat hij aan dit criterium voldeed.

Als je als ZZP’er begint dan krijg je te maken met speciale regels voor belastingen. Maar let op: niet iedereen die onderneemt is ook ondernemer voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst kijkt volgens de overheid naar zaken als:

- Maakt je winst en zo ja, hoeveel?
- Hoeveel tijd steek je in jouw werkzaamheden?
- Loop je ondernemersrisico?
- Maak je reclame?
- Hoeveel opdrachtgevers heb je
- Ben je aansprakelijk voor de schulden van de onderneming?
- Beschik je over kapitaal?
- Hoe zelfstandig is de onderneming, dus in hoeverre beslis je u zelf over werkzaamheden en bedrijfsvoering?

Aftrekposten
De overheid: “Als de Belastingdienst je als ondernemer ziet, kun je profiteren van aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Je hoeft dan minder inkomstenbelasting te betalen.”

1225 uur
De genoemde zaak speelde bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het Hof boog zich over de zaak van een ondernemer die betwistte dat hij niet voldeed aan het urencriterium. Je moet als zelfstandige ten minste 1225 uur aan je bedrijf besteden en anders kom je niet voor de aftrek in aanmerking.

Dertien kamers
Uit de uitspraak: “Belanghebbende drijft een eenmanszaak. De feitelijke activiteiten van deze eenmanszaak bestaan uit de verhuur van dertien kamers die op de bovenverdieping van een pand zijn gelegen. Belanghebbende heeft deze bovenverdieping van een derde gehuurd. Hij verhuurt de kamers aan cliënten van een organisatie die mensen met een beperking helpt hun leven weer op te bouwen”

De man claimt de zelfstandigenaftrek ter hoogte van 7222 euro in zijn aangifte ib/pvv voor het jaar 2010. De inspecteur accepteert deze aftrek niet omdat X volgens hem niet aan het urencriterium voldoet. Ook niet nadat hij een overzicht van zijn werkuren had ingediend. Op vragen van de belastinginspecteur hierover reageert de ondernemer als volgt:

‘Niet te doen’
“U (belastinginspecteur) geeft aan dat de uren die ik maak niet onderbouwd zijn, dit is ook niet te doen omdat ik per dag soms wel 3 à 4 keer naar het pand toe rij. De reiskosten kunnen dan ook niet met 1 rit per dag berekend worden.”

“Ook ben ik er nog vaak in het weekend als er problemen zijn. Met onderhoud wordt bedoeld dat er met huurders wordt gesproken als er problemen zijn en omdat er veel allochtone mensen zitten wordt er ook geholpen met vragen over instanties, dit neemt gewoon veel tijd in beslag, daar dit ook veel financiële problemen betreft.”

“De materiaalkosten zijn niet afgetrokken omdat het in 9 van de 10 gevallen om klein onderhoud gaat, schroeven, spijkers, gipsplaten, lampen, lekkende kranen, verstoppingen, dit is gewoon aan de orde van de dag.”

“De uren op de staat is een laag gemiddelde, een kamerverhuurpand is gewoon veel werk, en ik ben van mening dat ik zeker wel voldoe aan het urencriterium.”

Gewerkte uren niet aannemelijk gemaakt
Hof Arnhem-Leeuwarden vindt dat X met het overleggen van het urenoverzicht en zijn toelichting daarop niet bewezen heeft dat hij in het betreffende jaar ten minste 1225 uren aan zijn onderneming heeft besteed. Uit de uitspraak: "Het hof acht het niet aannemelijk dat belanghebbende – zoals in het urenoverzicht is opgenomen – vijftien uur per week heeft besteed aan onderhoud en reparaties, omdat het alleen klein onderhoud betreft en belanghebbende geen kosten van materiaal ten laste van zijn winst uit onderneming heeft gebracht.”

Goede administratie
Het is mede gezien deze uitspraak aan te raden om dagelijks goed de aan je zaak gespendeerde uren bij te houden. En als het even kan deze te staven met bewijzen. Het criterium van 1225 uren is hard, ook als je gedurende het jaar pas met een bedrijf begint! Er zijn wel een paar hoge uitzonderingen, maar houd je urenadministratie op orde.

Bron: Huib Hikke | BC.nl


Andere tips & adviezen in de maand JANUARI 2015:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten