Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiŽnter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Gedegen administratie wettelijk verplicht
APRIL 2013

Administratie verworpen
De Belastingdienst verwierp de administratie van een restauranthouder. Terecht, zo stelde de rechtbank, want de onderneming had niet voldaan aan de administratieve verplichtingen op grond van Wet OB en AWR. Er bleek sprake te zijn van een schaduwboekhouding. Bij een boekenonderzoek werden de verschillen in geboekte omzet en kasontvangsten afgestemd met de schaduwboekhouding. De administratie werd verworpen en de inspecteur legde -met een omkering en verzwaring van de bewijslast- naheffingsaanslagen en vergrijpboeten op van 50 procent van de nageheven bedragen.

Omkering bewijslast
Het kan dus verstrekkende gevolgen hebben als de administratie niet volledig is en niet door de Belastingdienst binnen een redelijke termijn te controleren is. De Belastingdienst stelt dan zelf uw winst vast, met daaruit voortvloeiend een berekening van de verschuldigde belasting(en). Bent u het vervolgens niet eens met die berekening, dan zult u zelf moeten bewijzen dat de berekening van de Belastingdienst onjuist is. Dit heet 'omkering van bewijslast'. Ziet u maar eens op basis van een ondeugdelijke administratie tot een gedegen bewijsvoering te komen.

Geen recht op BTW vooraftrek
Zonder een goede administratie kunt u tevens geen aanspraak maken op fiscale regelingen, zoals de kleineondernemersregeling voor de BTW of zelfs van aftrek voorbelasting. Dit laatste concludeerde het Gerechtshof. Uit een boekenonderzoek bleek dat de administratie niet op orde was. De ondernemer kon van de geclaimde voorbelasting geen (kopie) facturen overleggen. Hieraan deed niet af dat de ondernemer de facturen door een verbouwing was kwijtgeraakt. De ondernemer had volgens de rechtbank geen recht op aftrek van voorbelasting.

Zelfs strafbaar?
De Tweede Kamer heeft aangekondigd het ontbreken van een fatsoenlijke boekhouding in het geval van een faillissement strafbaar te willen stellen. Hierover is reeds een motie aangenomen. In de motie is aangegeven dat een onvolledige of een onjuiste administratie een indicatie is voor onverantwoord ondernemerschap en zelfs een indicatie voor fraude kan zijn.

Bewaarplicht
Denkt u ook aan de bewaarplicht van uw administratie. De wettelijke fiscale bewaarplicht van de basisgegevens uit uw administratie is zeven jaar. Onder basisgegevens wordt onder meer verstaan: grootboek, debiteuren- en crediteurenadministratie, in- en verkoopadministratie en loonadministratie. Gegevens van onroerende zaken dienen tien jaar bewaard te blijven, indien sprake is van de zogenaamde herzieningstermijn voor de BTW.
Tegenwoordig wordt de administratie steeds meer digitaal vastgelegd. Zorgt u er voor dat uw huidige vastleggingen over zeven tot tien jaar nog steeds benaderbaar zijn.

Back-up
Uiteraard is een goede back-up procedure ook voor de korte termijn belangrijk. Zo heeft een onderneemster, waarvan de auto werd gestolen, ondervonden. Zij had haar boekhouding in de betreffende auto liggen en kon zodoende haar administratie niet meer aan de Belastingdienst overdragen. De rechtbank oordeelde dat de diefstal van de administratie in de risicosfeer van de onderneemster ligt. Ook het feit dat de onderneemster geen back-up heeft gemaakt, dient voor haar rekening te blijven.

Gedegen administratie
Een goed ingerichte en adequaat gevoerde administratie is van belang voor het voldoen aan uw wettelijke verplichtingen. Tevens is dit ook van belang voor uw eigen bedrijfsvoering. Per slot van rekening kunt u uw onderneming beter sturen op basis van gedegen informatie. Uw accountant kan u hierin terdege bijstaan.

Bron: Rohalt Janssens | Bureau Vaktechniek Accountancy Alfa Accountants en Adviseurs


Andere tips & adviezen in de maand APRIL 2013:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten