Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Tips voor ondernemers en rechtspersonen
DECEMBER 2013

Maak gebruik van willekeurige afschrijving
Heeft u investeringsplannen, kijk dan of u deze mogelijk nog dit jaar kunt realiseren. Investeert u namelijk in de periode 1 juli tot en met 31 december in een nieuw bedrijfsmiddel, dan mag u hier in 2013 direct tot de helft op afschrijven. Deze tijdelijke verruiming van de willekeurige afschrijving vervalt weer op 1 januari 2014. Er gelden twee belangrijke voorwaarden:

Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan kunt u alleen in 2013 eenmalig en maximaal 50% willekeurig afschrijven op het nieuwe bedrijfsmiddel. Over het restant schrijft u normaal af.
U moet het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik nemen. Slechts in zéér uitzonderlijke gevallen mag hiervan worden afgeweken.
Bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals gebouwen en immateriële activa (goodwill), zijn uitgesloten. Neemt u het bedrijfsmiddel niet gelijk in 2013 in gebruik, dan moet u rekening houden met een betalingscriterium. De willekeurige afschrijving is dan niet alleen beperkt tot 50%, maar ook tot het bedrag dat u heeft betaald voor uw investering.

Tip
Door gebruik te maken van deze willekeurige afschrijving kunt u een liquiditeitsvoordeel behalen. U schrijft namelijk in 2013 meer af, zodat uw winst lager wordt en u dus minder belasting hoeft te betalen. Dit liquiditeitsvoordeel wordt overigens in de jaren daarna weer teruggenomen, omdat u dan minder kunt afschrijven op het bedrijfsmiddel.

Bent u al over op IBAN?
Per 1 februari 2014 worden alle rekeningnummers van zowel particulieren als bedrijven vervangen door internationale rekeningnummers (IBAN). U bent hier ongetwijfeld door uw bank al op gewezen. De overgang naar IBAN heeft met name voor bedrijven nogal wat voeten in de aarde. Zo zult u uw softwarepakketten en facturatiesystemen tijdig moeten aanpassen. Ook zullen andere praktische zaken moeten worden aangepast, zoals bijvoorbeeld uw briefpapier of andere communicatiemiddelen waarop uw rekeningnummer wordt vermeld. Wacht daarom niet langer en start met uw voorbereidingen.

Einde aangiftebrief omzetbelasting
Verzorgt u zelf de aangifte omzetbelasting van uw bedrijf via de internetsite van de Belastingdienst, dan ontvangt u periodiek van de Belastingdienst de aangiftebrief omzetbelasting. Deze dient “ter herinnering” dat het weer tijd is om uw btw-aangifte te doen. Bij deze aangiftebrief zit ook altijd een acceptgiro. Beide komen te vervallen. De acceptgiro verdwijnt al per december 2013 en de aangiftebrief vanaf 1 januari 2014. Wél krijgt u begin januari eenmalig een jaaroverzicht van de Belastingdienst, met daarin de aangiftetijdvakken, de uiterste inlever- en betaaldata en de betalingskenmerken.

Indien u toch graag periodiek een herinnering van de Belastingdienst wilt ontvangen, dan kunt u dit regelen via het beveiligde gedeelte van de Belastingdienstsite. U ontvangt dan automatisch per e-mailbericht een herinnering dat het weer tijd is voor uw btw-aangifte.

Meer financieringsmogelijkheden met ruimere overheidskredieten
Omdat veel bedrijven nog steeds moeilijk aan een financiering kunnen komen, worden de financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven via overheidskredieten tijdelijk uitgebreid vanaf 1 november 2013 tot en met 31 december 2014. Het gaat om een aantal bekende kredieten, zoals de BMKB en de Garantie ondernemingsfinanciering.

BMKB
Het borgstellingspercentage in de regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is tijdelijk verhoogd van 45% naar 67,5% met een maximum borgstellingskrediet van € 200.000. Voor starters en innovatieve mkb-bedrijven gelden andere percentages. Het maximumbedrag dat per mkb-ondernemer aan bedrijfsborgstellingskredieten kan worden verstrekt, wordt verhoogd van € 1 mln naar € 1,5 mln.

Garantie Ondernemingsfinanciering
Grotere bedrijven krijgen ruimere mogelijkheden met de Garantie Ondernemings-financiering. Het maximale garantiebedrag van deze regeling wordt tot uiterlijk 31 december 2014 verhoogd van € 25 mln naar € 75 mln. Hierdoor kunnen leningen van maximaal € 150 mln tot de helft gegarandeerd worden.

Qredits
Met ingang van 1 november 2013 start microfinancieringsorganisatie Qredits met de verstrekking van een nieuw financieringsproduct: het MKB-krediet. Bedrijven die niet bij een bank terechtkunnen voor hun financiering, kunnen bij Qredits aankloppen voor leningen tussen de € 50.000 en € 150.000. Het microkrediet tot € 50.000 voor kleine ondernemers blijft bestaan.

Innovatiekrediet
Tot slot worden ook voor innoverende bedrijven de mogelijkheden verruimd. Het kredietpercentage dat de overheid verstrekt voor de gehele projectfinanciering van kleine bedrijven, gaat tijdelijk omhoog van 35% naar 45%. Voor het mkb dat samenwerkt met een kennisinstelling of andere bedrijven gaat het percentage omhoog naar 50%.

Bron: Groep Kennemerwaart


Andere tips & adviezen in de maand DECEMBER 2013:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten