Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiŽnter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Subsidie voor milieu-investeringen en energiebesparing in 2013
JANUARI 2013

WAGENINGEN - Ook in 2013 kunnen MKB-ondernemingen investeren in duurzaamheid en zuinigheid. Deze ondernemingen zullen ruim worden beloond. Enkele subsidieregelingen in 2013 waarop een beroep kan worden gedaan zijn de regeling MIA-Vamil en de regeling EIA.

De regeling MIA Milieu Investeringsaftrek en VamilWillekeurige Afschrijving biedt het MKB mogelijkheden een subsidie te verkrijgen over investeringen conform de MIA-Vamillijst 2013.

De regeling EIA Energie Investeringsaftrek 2013 biedt eveneens ruimte voor het verkrijgen van een subsidie conform de EIA-lijst 2013. Het totale budget bedraagt 151 miljoen euro.

MIA-Vamil
Ook in 2013 kan het MKB gebruikmaken van de regeling Milieu Investeringsaftrek MIA en de regeling Willekeurige Afschrijving Vamil in 2013. Het is van belang dat de investeerder uiterlijk binnen 3 maanden na opdracht een fiscale melding dient te laten uitvoeren om de regeling te benutten.
Hoe werkt het? De regeling kent verschillende categorieŽn aan investeringen. Deze staan vermeld op de milieulijst 2013. De investeringsonderdelen hebben afzonderlijk een letter en nummer. Afhankelijk van de code kan worden afgelezen welk percentage aan investeringsaftrek mogelijk is.
Een investering met een code A, kan 27 procent MIA + 75 procent willekeurig afschrijven (Vamil); Code B, benutting 13,5 procent MIA + 75 procent willekeurige afschrijving (Vamil); Code C, benutting alleen 75 procent willekeurige afschrijving; Code D, benutting 27 procent MIA; Code E, benutting van 13,5 procent MIA; Code F, benutting 36 procent MIA + 75 procent Vamil en Code G, benutting van alleen een MIA van 36 procent.

Zoals hiervoor aangegeven is het bij sommige investeringen ook mogelijk de investering willekeurig af te schrijven. Er kan in 2013 maximaal 75 procent van de investering willekeurig worden afgeschreven. (In 2014 wordt dit percentage mogelijk 100 procent). Uiterlijk binnen 3 maanden na opdracht dient uw subsidieaanvraag te zijn ingediend.

EIA
De EIA geldt voor ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen op de Energielijst (investeringen die in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie). Hieronder kunnen ter zake van energiebesparende maatregelen in gebouwen of bij processen tevens worden begrepen de kosten van een advies dat (mede) op die investering betrekking heeft.

Energielijst 2013
Op de nieuwe Energielijst voor 2013 staan ruim 160 investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie die in aanmerking komen voor het fiscale voordeel van de EIA.
Voor 2013 is het tarief voor de EIA 41,5 procent. De EIA is van toepassing bij een bedrag aan energie-investeringen in een kalenderjaar van meer dan Ä 2.300. Als bedrag aan energie investeringen wordt ten hoogste in aanmerking genomen Ä 118.000.000. Bij een samenwerkingsverband worden de investeringen voor het hele samenwerkingsverband samengenomen.
Investeringen kunnen voor zowel de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) als de EIA in aanmerking komen. Heeft de ondernemer gekozen voor de EIA, dan komt de investering niet tevens in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). Enkele investeringscomponenten die in aanmerking komen voor de EIA zijn onder meer investeringen die generiek gemeld kunnen worden. De energiebesparing dient dan worden aangetoond.

De melding/de subsidie kan worden aangevraagd onder de code 310000 of 410000, technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij bestaande of nieuwe bedrijfsgebouwen. De generieke code 320000 en 420000 biedt de mogelijkheid een subsidie te verkrijgen voor investeringen in technische voorzieningen voor energie besparing bij bestaande of nieuwe processen. De code 340000 en 440000 biedt ook de mogelijkheid een subsidie te verkrijgen over de investeringen welke leiden tot een energiebesparing bij bestaande of nieuwe bedrijfsmiddelen.

De generieke code 450000 geeft ruimte om een subsidie te ontvangen in het kader van investeringen in technische voorzieningen voor het aanwenden van duurzame energie.
Naast de hiervoor vermelde generieke codes zijn er meer dan 150 specifieke bedrijfsmiddelen vermeld op de lijst 2013.

Laat investering testen op subsidiemogelijkheden
Laat uw investering zowel bij de MIA-Vamil en EIA in de offertefase toetsen. De melding dient uiterlijk binnen 3 maanden na het aangaan van de formele opdracht te geschieden. Er dient dus een altijd schriftelijke opdracht te worden verstrekt.

Bron: Ed E. Tiendalli | Senior Subsidieadviseur Alfa


Andere tips & adviezen in de maand JANUARI 2013:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten