Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Bonus telt mee bij uitkering vakantiedagen
AUGUSTUS 2012

ABCOUDE - Als u na einde dienstverband uw werknemer vakantiedagen moet uitbetalen, kunt u niet altijd volstaat met de uitkering van het vaste salaris en de vakantietoeslag daarover. Eventuele bonussen die systematisch worden uitgekeerd en het werkgeversdeel pensioenpremie dienen ook worden meegerekend. Dat heeft onlangs een kantonrechter in Amsterdam bevestigd.

• 1 vakantiedag is 1 dag loon
• Loonbegrip moet ruim worden uitgelegd
• Sinds 1 januari nieuwe vakantiedagenwet

Op grond van de wet heeft een werknemer recht op uitkering in geld als hij na einde dienstverband nog vakantiedagen open heeft staan. Een vakantiedag is daarbij één dag loon waard. Maar wat precies onder het begrip ‘loon' moet worden verstaan blijkt niet duidelijk uit de wet. De kantonrechter in Amsterdam bevestigt in zijn uitspraak eerdere rechtspraak van onder meer het EU-Hof van Justitie, waaruit blijkt dat het loonbegrip ruim moet worden uitgelegd. Uitgangspunt van het Hof is daarbij dat de vergoeding voor een vakantiedag gelijk moet zijn aan het bedrag dat de werknemer zou hebben gekregen als hij geen vakantie had opgenomen.

De zaak
De zaak bij de kantonrechter in Amsterdam betreft een werknemer die bij het einde van zijn dienstverband nog 628,76 vakantie-uren open heeft staan. De werkgever heeft voor deze uren het vaste salaris en de vakantietoeslag daarover uitgekeerd. De waarde van de aan de werknemer uitgekeerde bonussen en het werkgeversdeel pensioenpremie zijn echter niet meegerekend.

- De werknemer stelt dat de werkgever dit wel had moeten doen en vordert een bedrag van ongeveer € 59.000,- aan achterstallige vergoeding voor zijn vakantiedagen

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter stelt dat uit rechtspraak van het EU-Hof blijkt dat het vakantieloon dient overeen te stemmen met het gebruikelijke loon van de werknemer. Het Hof heeft gesteld dat tot dat loon elke last behoort die intrinsiek samenhangt met de uitvoering van de taken die de werknemer zijn opgedragen in zijn arbeidsovereenkomst en waarvoor hij een financiële vergoeding ontvangt. In de onderhavige zaak is gebleken dat de bonus van de werknemer een vergoeding vormt voor de uitvoering van hem opgedragen taken en bovendien systematisch wordt uitgekeerd. De bonus dient daarom volgens de kantonrechter meegenomen te worden in het loon, net als het werkgeversdeel pensioenpremie. De werknemer dient namelijk niet bij uitbetaling van de vakantiedagen in een slechtere positie te komen dan wanneer hij in dienst was gebleven en de vakantiedagen had opgenomen, aldus de kantonrechter. Aan de werknemer moet volgens de kantonrechter nog ongeveer een bedrag van € 34.500,- bruto worden uitgekeerd.

Overigens maken onkostenvergoedingen geen deel uit van het vakantieloon.

Nieuwe vakantiedagenwet
Sinds 1 januari 2012 is de nieuwe vakantiedagenwet ingegaan. Werknemers moeten dan binnen anderhalf jaar hun wettelijke vakantiedagen opnemen, anders vervallen deze. Gelukkig is hiermee een einde gekomen aan de stuwmeren van vakantiedagen, waardoor het aantal vakantiedagen dat u uiteindelijk na dienstverband moet uitbetalen (inclusief eventuele bonussen en werkgeversdeel pensioen) beperkt zullen zijn. De situatie zoals hierboven aangegeven waarbij bijna 627 uur nog openstaat na einde dienstverband zal dus bijna niet meer voorkomen.

Let er wel op dat u in uw administratie bijhoudt wanneer de vakantiedag is opgebouwd en wat de vervaldatum of de verjaringsdatum van de vakantiedag is. Op grond van de vervaltermijn van zes maanden worden in beginsel de wettelijke dagen als eerste opgenomen en daarna de bovenwettelijke dagen.

Bron: Lieke van der Heide | BusinessCompleet.nl


Andere tips & adviezen in de maand AUGUSTUS 2012:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten