Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Belasting besparen met personeelsvereniging
OKTOBER 2012

NIJKERK - Voor u als werkgever kan het grote voordelen hebben als u een personeelsvereniging heeft of er één opricht. Onder de werkkostenregeling blijft de fondsenvrijstelling namelijk bestaan. Hierdoor kunt u besparen of op een andere manier belonen, zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte onder de werkkostenregeling. Als werkgever mag u sinds vorig jaar maximaal 1,4 procent van de totale fiscale loonsom aan onbelaste werkkosten besteden.

Derdenfonds
De Wet Loonbelasting merkt een personeelsvereniging aan als een zogenaamd derdenfonds. Zo'n derdenfonds –in dit geval de personeelsvereniging– mag belastingvrije uitkeringen en/of verstrekkingen doen als aan een aantal voorwaarden is voldaan:
1. Het moet gaan om een onafhankelijk fonds.
2. Uw werknemers hebben geen vrijgestelde aanspraak op een uitkering of verstrekking uit de personeelsvereniging.
3. Uw werknemers mogen geen recht hebben op een uitkering en de personeelsvereniging moet de uitkering onverplicht doen.
4. U als werkgever mag niet meer in de personeelsvereniging bijdragen dan uw werknemers.

Vereniging of stichting?
Belangrijk is dat het moet gaan om een onafhankelijk fonds. Dit is het geval als u voor de personeelsactiviteiten een vereniging of stichting opricht. Neem contact met ons op om samen de mogelijkheden door te nemen voor de oprichting van een vereniging of een stichting. Onze medewerkers kunnen samen met u en een fiscalist bekijken wat de beste oplossing is en het beste bij uw situatie past.

De personeelsvereniging onder de werkkostenregeling
Als u onder uw huidige arbeidsvoorwaarden bepaalde zaken vergoedt en/of verstrekt en daarmee uw vrije ruimte meer dan volledig benut, leidt dit tot een eindheffing van 80 procent. Een personeelsvereniging biedt dan uitkomst. Via de personeelsvereniging kunt u namelijk een aantal zaken aan uw werknemers (blijven) vergoeden en/of verstrekken zonder dat dit invloed heeft op uw vrije ruimte. U kunt bijvoorbeeld denken aan kerstpakketten en personeelsfeesten. Deze vallen in de werkkostenregeling normaliter onder de vrije ruimte. In de praktijk blijkt dat er vervolgens weinig of geen ruimte overblijft voor andere vergoedingen en verstrekkingen. U zult deze dan:
1. moeten bruteren,
2. naar beneden moeten bijstellen,
3. of laten vervallen.

Geen van deze drie situaties is wenselijk. Voor u kunnen ze immers extra kosten met zich meebrengen. Bovendien loopt u het risico dat uw werknemers ontevreden worden door verslechtering van de arbeidsvoorwaarden.

Conclusie
Het is zeer de moeite waard om de mogelijkheden te bekijken of het voor u interessant is om een personeelsvereniging op te richten of om de huidige inrichting van uw personeelsvereniging opnieuw te bekijken.

Voorbeeld
De inhouding voor de personeelsvereniging voor een medewerker is 7,50 euro per maand. Als werkgever mag u niet meer bijdragen dan de werknemer. U kunt dus zelf ook maximaal 7,50 euro bijdragen. Per werknemer (inclusief werkgeversbijdrage) stort u maandelijks 15,00 euro op een aparte rekening. Op jaarbasis is dit 180,00 euro. Feitelijk kunt u dus stellen dat u een budget heeft van 180,00 euro per werknemer om een vergoeding en/of verstrekking te doen vanuit de personeelsvereniging.

Bron: www.businesscompleet.nl


Andere tips & adviezen in de maand OKTOBER 2012:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten