Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Maatregelen vervoer en verduurzaming
SEPTEMBER 2018

Het Belastingplan kent verschillende maatregelen om duurzaam keuzes te sturen. Er wordt een bijtellingsregeling ingevoerd voor fietsen, waardoor het rijden van een ‘fiets van de zaak’ wordt gestimuleerd. Daarnaast wordt een zogenaamde ‘Tesla-taks’ ingevoerd, waardoor de bijtelling op elektrische auto’s in het hogere segment duurder wordt. Daarnaast wordt de belastingheffing op zeer vervuilende auto’s verhoogd en zijn er wijzigingen in de energiebelasting om vervanging van aardgas door elektriciteit aantrekkelijker te maken.

Verlaging energie-investeringsaftrek (EIA)
Met ingang van 2019 wordt de energie-investeringsaftrek (EIA) verlaagd van 54,5% naar 45%.

De EIA is een fiscale regeling die bedrijven fiscaal voordeel biedt bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Zo wordt duurzaam ondernemen gestimuleerd. Met de EIA kan in 2019 nog 45% van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst.

Tip:
De verlaging van de EIA kan een reden zijn om jouw energie-investering nog in 2018 te doen.

7% bijtelling op fiets van de zaak per 1 januari 2020
Een werkgever kan een werknemer een fiets van de zaak ter beschikking stellen. Het privégebruik van de fiets wordt daarbij belast. Het kabinet heeft besloten de huidige regeling voor vaststelling van dit privégebruik te vereenvoudigen, door per 1 januari 2020 een bijtelling op basis van een vast percentage in te voeren. De bijtelling bedraagt 7% van de door de fabrikant vastgestelde consumentenadviesprijs.

Let op!
Woon-werkverkeer geldt voor toepassing van deze regeling ook als privégebruik. Ook wanneer een werknemer de fiets alleen gebruikt voor het reizen van en naar het werk, is de bijtelling van toepassing.

De bijtelling privégebruik fiets is toepasbaar op verschillende soorten fietsen, zoals (elektrische) stadsfietsen, bakfietsen en zogenoemde speed pedelecs (rijwielen met elektrische trapondersteuning en bromfietskenteken). Hiervoor wordt geen onderscheid in bijtelling gemaakt.

Voorbeeld

Een werkgever schaft voor een werknemer, die op jaarbasis € 35.000 verdient, een elektrische fiets aan van € 2.000. De jaarlijkse bijtelling bedraagt 7% van de consumentenprijs, oftewel € 140. De bijtelling leidt bij de werknemer tot een belastingheffing van € 58 per jaar, omgerekend minder dan € 5 per maand.

De in rekening gebrachte btw over de aankoopprijs van de fiets kan tot een aankoopprijs van € 749 inclusief btw volledig worden afgetrokken. Het deel dat boven het maximale bedrag uitkomt, is niet aftrekbaar.

Tip:
Ben je ondernemer? De bijtelling privégebruik fiets is eveneens beschikbaar voor ondernemers die de fiets zelf gebruiken.

Invoering ‘Tesla-taks’ per 1 januari 2019
De bijtelling privégebruik voor volledig elektrische auto’s bedraagt momenteel 4% van de cataloguswaarde van de ter beschikking gestelde auto van de zaak. Vanaf 1 januari 2019 geldt dit lage bijtellingspercentage slechts tot een bedrag van € 50.000. Over het deel van de cataloguswaarde dat boven de € 50.000 uitkomt, wordt het reguliere bijtellingspercentage van 22% gehanteerd.

Voorbeeld

Wanneer de eerste tenaamstelling van een Tesla Model S met een cataloguswaarde van € 120.000 in 2018 plaatsvindt, bedraagt de maandelijkse bijtelling € 400. Wanneer deze auto pas in 2019 te naam wordt gesteld, is de maandelijkse bijtelling over dezelfde auto € 1.450.

Het bijtellingspercentage staat voor vijf jaar vast, gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de eerste ingebruikname.

Tip:
Als je het voornemen hebt om een elektrische auto met een cataloguswaarde van meer dan
€ 50.000 aan te schaffen, zorg er dan voor dat de eerste tenaamstelling van de auto nog in 2018 plaatsvindt. Daarmee stel je de toepassing van het lage bijtellingspercentage over de volledige cataloguswaarde van de auto voor vijf jaar veilig.

Verhoging belasting zeer vervuilende vrachtauto’s (Eurovignet)
De belasting zware motorrijtuigen (BZM) wordt per 1 juli 2019 verhoogd voor de meer vervuilende vrachtauto’s. Deze maatregel treedt in werking in alle zogenoemde Eurovignet-landen (Nederland, Luxemburg, Denemarken en Zweden) en in België.

Door de maatregel worden voertuigen met een hogere uitstoot zwaarder belast. In de onderstaande tabellen zijn de nieuwe tarieven voor de verschillende EURO-categorieën vrachtauto’s opgenomen, voor een tijdvak van één jaar. Vrachtauto’s die in een lagere EURO-categorie vallen, hebben een hogere uitstoot.

Hoogte BZM-tarieven (jaarvignet) vrachtauto’s met drie assen of minder per EURO-categorieHoogte BZM-tarieven (jaarvignet) vrachtauto’s met vier assen of meer per EURO-categorieLet op!
De verhoging van de BZM is de Nederlandse uitvoering van de wijzigingen in het Eurovignetverdrag. Wanneer deze wijzigingen op 31 mei 2019 niet door alle vijf bovengenoemde landen in hun nationale wetgeving zijn vastgelegd, treden de nieuwe tarieven op zijn vroegst per 1 januari 2020 in werking.

Wijzigingen energiebelasting: van elektriciteit naar aardgas
Om de vervanging van aardgas door elektriciteit aantrekkelijker te maken, voert het kabinet met ingang van 1 januari 2019 een wijziging door in de energiebelasting. Het reguliere tarief van de eerste schijf voor aardgas wordt verhoogd met € 0,03 per m3. Voor de glastuinbouw stijgt het tarief van de eerste schijf voor aardgas met € 0,00482 per m3. Het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit wordt verlaagd met € 0,0072 per kWh.

Compensatie lage inkomens

Daarnaast besluit het kabinet de vaste belastingvermindering in de energiebelasting per aansluiting met € 51 te verlagen, van € 308,54 naar € 257,54. Met de opbrengsten van deze wijziging wil het kabinet huishoudens met lage inkomens voor de hoge energiebelasting gaan compenseren, door middel van een verlaging van belastingen op inkomens en winsten voor burgers en bedrijven.

Bron: Jasper Gorter | Alfa.nl


Andere nieuwsberichten in de maand SEPTEMBER 2018:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten