Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Nieuwe pensioenaanscherpingen per 2015
FEBRUARI 2014

Eind december vorig jaar bereikte het kabinet op de valreep nog een akkoord over de pensioenopbouw vanaf 2015. Deze wordt nu opnieuw aangescherpt. De maximale pensioenopbouwpercentages zullen wederom omlaag gaan. Daarnaast wordt het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd, beperkt tot € 100.000 en krijgen hogere inkomens de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk bij te sparen voor hun oude dag.

Het pensioenakkoord is inmiddels in de vorm van een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Omdat het kabinet voor dit akkoord ook een meerderheid heeft in de Eerste Kamer, is het de verwachting dat er zonder al te veel problemen zal worden ingestemd met de aangekondigde pensioenaanscherpingen.

Pensioenopbouwpercentages omlaag
Met ingang van 1 januari 2015 gaat de jaarlijkse pensioenopbouw opnieuw omlaag. Het maximale opbouwpercentage voor middelloonregelingen bedraagt in 2014 nog 2,15% (in 2013 was dit 2,25%), maar gaat volgend jaar omlaag naar 1,875%.

Voor pensioen op basis van het eindloon geldt vanaf 2015 een percentage van 1,657% (2014: 1,9% en 2013: 2%).

Een soortgelijke aanpassing wordt ook doorgevoerd voor beschikbarepremieregelingen. Ook de maximumopbouw voor het partner- en wezenpensioen wordt naar rato gewijzigd.

Maximumopbouw en nettolijfrente
Het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd, wordt vanaf 2015 beperkt tot € 100.000. Indien u een hoger inkomen heeft, dan krijgt u de mogelijkheid om op vrijwillige basis fiscaal vriendelijk bij te sparen. Via een netto-lijfrente kunt u zo een oudedagsvoorziening opbouwen die ongeveer overeenkomt met een jaarlijkse bruto-pensioenopbouw van 1,875% van uw gemiddeld verdiende arbeidsinkomen. De premies voor de netto-lijfrente zijn niet aftrekbaar in box 1, maar de opgebouwde aanspraak is vrijgesteld in box 3. De pensioenuitkeringen uit de netto-lijfrente zijn onbelast.

Aanpassing pensioenovereenkomst
Mochten de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de nieuwe pensioenaanscherpingen per 2015, dan betekent dit dat bestaande pensioentoezeggingen mogelijk (opnieuw) moeten worden aangepast. De verlaging van de opbouwpercentages, de begrenzing van het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd en de wijzigingen van de maximale opbouw voor het partner- en wezenpensioen hebben gevolgen voor de pensioenregeling van uw werknemers. Ook uw eigen pensioencontract, wanneer u als directeur-grootaandeelhouder pensioen in eigen beheer opbouwt, zal moeten worden aangepast.

Wij hebben voor onze cliënten ultimo 2013 een zogenoemd “addendum” alsmede notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) met betrekking tot het (DGA-) pensioen opgesteld. Hierdoor zal er in ieder geval – fiscaal gezien – geen vrijval van enig pensioenkapitaal (in 2014) plaatsvinden. Vervolgens zullen wij in de loop van dit voorjaar – uiteraard indien gewenst – de persoonlijke pensioensituatie in kaart brengen en uw (gehele) pensioenbrief actualiseren en up-to-date maken, zodat alle wijzigingen van 2014 en 2015 in één keer verwerkt kunnen worden en voor u de meest optimale pensioensituatie kan worden bewerkstelligd.

Bron: Groep Kennemerwaart


Andere nieuwsberichten in de maand FEBRUARI 2014:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten