Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Fiscale regelingen in trek bij MKB
OKTOBER 2012

ABCOUDE - Investeringen in energiebesparende maatregelen worden door de overheid financieel ondersteund via de Energie Investeringsaftrek (EIA). Andere fiscale regelingen zijn de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) voor investeringen in duurzaamheid. Deze fiscale regelingen worden volop benut door het MKB.

MKB grootste investeerder
Het grootste deel van de investeringen in energiebesparende maatregelen wordt gedaan door het MKB (tot 250 man personeel). In 2011 werd 84 procent procent van de EIA-meldingen ingediend door MKB'ers. Van de 1,5 miljard aan energie-investeringen is in 2011 zelfs 72 procent gerealiseerd door MKB'ers. Volgens Rob Smit, adviseur bij Agentschap NL, is de regeling ook juist voor kleine ondernemers bedoeld. “Die grens van 250 medewerkers is de Europese definitie voor het MKB. De Energie Investeringsaftrek is echter een generieke regeling.

Dat wil zeggen, het is voor de bakker op de hoek tot multinationals als Shell en alles wat er tussen zit. Dus klein en groot.”

Verbeteren energielabel bedrijfsgebouw
Een MKB'er investeert volgens Smit vooral in toegankelijke maatregelen, zoals energie-efficiënte verlichting, afdekking van koelmeubels en gasgestookte HR-frituurtoestellen. Een ander interessant feit is volgens Smit de koppeling met het verbeteren van het energielabel van het bedrijfsgebouw. In 2011 is de gemelde investering hiervoor verdubbeld ten opzichte van 2010. De meeste aanvragen in 2011 kwamen binnen voor het installeren van een warmtepomp voor gebouwen of het plaatsen van zonnepanelen.

De cijfers over 2012 zijn er nog niet, maar Smit vermoedt dat het slechte economisch tij niet heel veel invloed heeft op het aantal aanvragen. “Wat we merken is dat de meldingen voor de Energie Investeringsaftrek gewoon doorlopen. En daarmee dus ook de investeringen in energiebesparing en het efficiënt opwekken van duurzame energie.”

Aftrekregeling
Het budget voor de EIA voor 2012 is € 151 miljoen. De regeling is bedoeld om investeringen in energiebesparende technieken en duurzame energie aantrekkelijk te maken. Behalve de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten* ) van deze technieken 41,5 procent extra aftrekbaar van de fiscale winst.

Voorwaarden
De Belastingdienst stelt vier voorwaarden aan uw investering in een bedrijfsmiddel om in aanmerking te komen voor de EIA:

• Het totale bedrag aan energie-investeringen per kalenderjaar is minimaal € 2.300.
• Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
• Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst (echter: generieke aanvraag).
• U hebt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen milieu-investeringsaftrek gekregen.

Energielijst
Op de Energielijst staan de technieken die in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA. De Energielijst 2012 is te downloaden op de site van Agentschap NL. Komt uw investering niet op de Energielijst voor, dan is er de mogelijkheid om een generieke aanvraag in te dienen. Een generieke aanvraag houdt in dat wanneer een techniek energie of fossiele brandstoffen bespaart en een algemene besparingsnorm haalt, u de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de EIA Het aantonen van de gestelde besparingsnorm gebeurt via een energiebesparingsberekening.

Digitaal aanmelden
Binnen 3 maanden na het geven van de opdracht moet de EIA-melding worden ingediend bij Agentschap NL. Met ingang van 2012 kan dit alleen via het digitale loket (e-herkenning). De aftrek moet u dan vervolgens meenemen in uw aangifte voor de winstbelasting (vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting). Uiteindelijk beslist de fiscus over uw aangifte, eventueel onderbouwd met een advies van Agentschap NL.

Nog twee fiscale regelingen: MIA en VAMIL
Twee andere fiscale regelingen die zijn bedoeld om duurzaam ondernemen te stimuleren, zijn de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Evenals de EIA kunnen deze regelingen ook goed gebruikt worden door het MKB. Net als in 2010 is in 2011 ongeveer 97 procent van de aanvragen voor MIA/VAMIL afkomstig van het MKB.

Met de MIA kunt u uw fiscale winst verlagen met een bedrag tussen 13,5 en 36 procent van het investeringsbedrag. Deze regeling wordt vaak gecombineerd met de VAMIL. De VAMIL is bedoeld om een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Sinds 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75 procent. Door willekeurig af te schrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar (rente- en liquiditeitsvoordeel). Uiteraard valt er in andere jaren dan minder af te schrijven.

Combinatie MIA en VAMIL
De MIA en VAMIL zijn twee verschillende fiscale regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van de Milieulijst. Het is zeker aan te bevelen deze lijst eens rustig te bekijken om inspiratie op te doen. Er staan zo'n 360 investeringen op die rechtstreeks milieuwinst opleveren. Handig is dat de voorbeelden een code hebben, waaraan u kunt zien wat de percentages zijn die u per regeling kunt aftrekken.

Voorwaarden
De fiscus stelt ook aan deze regelingen een aantal voorwaarden:

• Het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst.
• Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
• De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel. Voor de MIA moet het totale bedrag aan milieu-investeringen per kalenderjaar minimaal € 2.300 zijn.

Let op:
U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen. EIA en Vamil combineren mag wel.

Bron: Huib Hikke | BusinessCompleet.nl


Andere nieuwsberichten in de maand OKTOBER 2012:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten