Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Verandering regels voor kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? Dan valt u sinds begin dit jaar – net als ongeveer honderdduizend andere ondernemers – onder de informatie- en energiebesparingsverplichting. Bij die regeling hoort ook dat u uiterlijk op 1 juli aanstaande bij het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u neemt. Er verandert dit jaar echter nog meer.

Op 1 juli gaat ook het wettelijk minimumloon omhoog in de vorm van verhoging van het vaste percentage daarvan jongeren. Voor 18-jarigen gaat dat percentage naar 50%, voor 19-jarigen naar 60% en voor 20-jarigen naar 80% van het minimumloon. Vanaf 21 jaar gaat het minimumloon voor 100% gelden.

Nog een half jaar en dan volgen meer veranderingen. Op 1 januari 2020 krijgen meer dan een miljoen eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst. Het btw-nummer zal dan geen burgerservicenummer meer bevatten. Daarmee is de privacy van deze ondernemers beter beschermd.
Ook per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR). De btw-vrijstelling of -vermindering geldt dan niet meer op basis van het te betalen bedrag aan btw, maar op basis van de totale omzet. Heeft u een omzet van maximaal € 20.000? Dan kunt u zich tot 20 november aanmelden bij de Belastingdienst.
Tot slot gaat op 1 januari 2020 ook het verschil tussen de vof en de maatschap verdwijnen. Beide rechtsvormen gaan op in één nieuwe vorm, namelijk de vennootschap naast de commanditaire vennootschap (cv). Overdracht van een bedrijf en in- en uittreden van vennoten wordt daarmee eenvoudiger.

Bron: Notariskantoor Van Duin | Accountacy Vanmorgen 3 juni 2019


Andere nieuwsberichten in de maand JUNI 2019:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten