Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Maatregelen btw
SEPTEMBER 2018

Als je goederen levert of diensten verricht tegen het lage btw-tarief, dan is er nieuws: vanaf volgend jaar wordt dit verhoogd van 6% naar 9%. Val je straks onder de nieuwe kleineondernemersregeling, dan zal je volgend jaar daarvoor al een keuze moeten maken richting de Belastingdienst. En tenslotte, bestuurders van sportverenigingen en -stichtingen opgelet! Er komt een einde aan de btw-aftrek.

Het lage btw-tarief gaat omhoog
Het lage btw-tarief gaat per 1 januari 2019 omhoog van 6% naar 9%. Dit betekent dat veel dagelijkse boodschappen, de kapper, horeca, kunst en werkzaamheden aan de woning duurder worden. De verhoging heeft ook gevolgen voor jou als ondernemer, zoals:

- aanpassing van de boekhoudsoftware/administratie/kassystemen
- aanpassing van de prijzen
- rekening houden met de tariefsverhoging in offertes voor prestaties die worden verricht in 2019 en die niet worden vooruitbetaald in 2018

Goed nieuws lijkt te zijn dat je de in 2018 voorgefactureerde omzet niet hoeft mee te nemen in de verhoging. Deze blijft belast tegen 6% btw.

Tip:
Kun je de btw niet of niet geheel als voorbelasting aftrekken? Betaal alvast in 2018 (factuur 2018) voor een prestatie die in 2019 gaat plaatsvinden (onder het 9% btw-tarief). Op deze manier kunt je 3% btw besparen.

Modernisering van de kleineondernemersregeling (KOR)
De kleineondernemersregeling (KOR) wordt vanaf 1 januari 2020 gemoderniseerd. De huidige KOR geldt als het te betalen btw-bedrag lager is dan € 1.883 op jaarbasis en is alleen toegankelijk voor ondernemers die natuurlijke personen zijn, zoals eenmanszaken.

De nieuwe kleineondernemersregeling houdt in dat alle ondernemers met een omzet van maximaal € 20.000 vanaf 2020 kunnen kiezen voor een vrijstelling van omzetbelasting. Dit betekent dat zij geen btw in rekening brengen aan afnemers en ook geen bijbehorende administratieve verplichtingen hebben. Dat heeft ook tot gevolg dat over de ontvangen facturen geen btw in aftrek gebracht mag worden. De nieuwe regeling gaat ook gelden voor niet-natuurlijke personen, zoals verenigingen, stichtingen en bv’s.

Deze regeling geldt uitsluitend voor de verrichte goederenleveringen en diensten die voor de btw in Nederland zijn belast.

Tip:
Het is niet altijd gezegd dat de keuze voor de nieuwe KOR voordelig is. Laat je als het zover is door ons adviseren.

Let op!
Als je ervoor kiest om per 1 januari 2020 gebruik te maken van de nieuwe KOR, dan kun je die keuze al vanaf 1 juni 2019 - maar vóór 20 november 2019! - kenbaar maken aan de Belastingdienst.

Let op!
Is er sprake van verlegde btw, dan kan wel btw verschuldigd zijn en gelden ook de bijbehorende administratieve verplichtingen. In voorkomende gevallen adviseren wij u om contact met ons op te nemen.

Verruiming sportvrijstelling
De btw-sportvrijstelling wordt vanaf 1 januari 2019 verruimd. De vrijstelling voor sportbeoefeningsdiensten verricht door niet-winstbeogende instellingen aan hun leden, gaat ook gelden voor niet-leden. In veel gevallen zal het niet meer mogelijk zijn om sportaccommodaties btw-belast te exploiteren via investerende sportstichtingen gemeenten.

Als gevolg hiervan is de btw op kosten van en investeringen in sportaccommodaties (velden, clubhuis) niet meer in aftrek te brengen. Dat betekent dat de btw een kostenpost wordt. Het kabinet is van plan om - als compensatiemaatregel - op 1 januari 2019 een subsidieregeling in werking te laten treden voor de ontwikkeling, het onderhoud en de instandhouding van sportaccommodaties.

Neem als je op dit punt met vragen zit vooral contact met ons op!

Btw-richtlijn voor e-commerce
De EU-Richtlijn elektronische handel is met name gericht op de modernisering en vereenvoudiging van de heffing en inning van btw op grensoverschrijdende internetverkopen aan particulieren. Een klein deel van deze richtlijn moet met ingang van 1 januari 2019 worden geïmplementeerd. Er volgen nog meer wijzigingen tot en met 2021.

Ondernemers die in maar één lidstaat zijn gevestigd, zijn voor de verkoop van grensoverschrijdende digitale diensten aan consumenten binnen de EU voortaan de btw in de eigen lidstaat verschuldigd tegen het daar geldende tarief. Dit geldt echter alleen indien de totale grensoverschrijdende omzet van de ondernemer voor deze diensten onder een jaarlijkse drempel van € 10.000 blijft. Overigens kunnen ondernemers met een grensoverschrijdende omzet van minder dan € 10.000 er ook voor kiezen om de btw in de lidstaat van de consument te blijven voldoen.

Bron: Harm-Jan de Boer | Alfa.nl


Andere nieuwsberichten in de maand SEPTEMBER 2018:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten