Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Nieuwe versie bewaarplicht telecommunicatiegegevens
OKTOBER 2017

Er komt een nieuwe versie van het wetsvoorstel ‘Aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens’. Dit is te lezen in het regeerakkoord. In dit voorstel wordt geregeld welke informatie over gebruikers van telecommunicatiediensten opgeslagen moet worden.

Sinds het Europese Hof vaststelde dat de Nederlandse wet die telecomaanbieders verplichtte de verkeersgegevens van hun klanten op te slaan ongeldig was, denkt de overheid na over een waterdichte nieuwe formulering. Er was al een wetsvoorstel voor aanpassing gedaan, maar in het regeerakkoord is nu aangekondigd dat er een nieuwe versie van het wetsvoorstel Aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens komt.

Betere privacywaarborgen

Deze versie moet beter aansluiten bij de Europese richtlijnen en vooral zorgen dat de privacywaarborgen (tools) goed geregeld zijn. Zo zullen de opgeslagen gegevens alleen bekeken mogen worden door een selecte groep, wordt het toezicht beter geregeld, zal er nog eens goed gekeken worden naar de bewaartermijn en komt er een rapportage- en evaluatieplicht. Zou het wetsvoorstel in werking treden, dan zal na vijf jaar worden geëvalueerd of het effectief is en welke impact het heeft.

Telefoon- en internetverkeer

Bij de vorige ‘Bewaarplicht telecomgegevens’ waren telecommunicatie-aanbieders verplicht van al hun abonnees de verkeersgegevens te bewaren. Hieronder valt zowel het telefoonverkeer (waarbij ze bijhielden wie met wie belde, wanneer en hoe lang) als het internetverkeer. Volgens Europees recht is een algemene en ongedifferentieerde opslag van verkeersgegevens niet toegestaan.

Bron: Redactie OfficeRendement | Rendement.nl


Andere nieuwsberichten in de maand OKTOBER 2017:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Veranderingen voor huizenbezitters in 2018.
JANUARI 2018

Het jaar 2017 ligt bijna achter ons, dus tijd om vooruit te kijken. Welke financiële gevolgen kunt u ...
Lees de nieuwsberichtenOverzicht fiscale wijzigingen per 1 januari 2018 gepubliceerd.
JANUARI 2018

Het ministerie van Financiën heeft het traditionele Eindejaarsbericht gepubliceerd ...
Lees de nieuwsberichten180.000 mensen doen fiscus geld cadeau. U ook?
NOVEMBER 2017

Bijna 200.000 mensen hebben in 2014 onnodig veel belasting betaald. In vijf jaar, ...
Lees de nieuwsberichten