Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Schenken in 2015
FEBRUARI 2015

Wilt u 2015 benutten om fiscaal voordelige schenkingen te doen, dan gelden dit jaar weer nieuwe bedragen voor de vrijstellingen, waar u gebruik van kunt maken.

eder kalenderjaar kunt u kinderen een bedrag vrij van belasting schenken. Voor 2015 is dat €5.277 per kind. U hoeft daar geen notariële akte voor op te laten maken en ook aangifte voor schenkbelasting is niet nodig. Een overmaking via de bank volstaat. Vermeld daarbij wel dat het om een schenking gaat. Voor kinderen tussen de 18 en de 40 jaar mag u de schenking éénmalig ophogen tot € 25.322. Ophoging mag zelfs tot € 52.752 als het kind de schenking gebruikt voor aankoop van een eigen woning of het volgen van een kostbare studie. Bij deze hogere bedragen moet overigens wel aangifte worden gedaan.

Stel dat uw kind de 40 al is gepasseerd, maar de partner van uw kind is nog jonger, dan kunt u de éénmalig verhoogde schenking toch doen.

De tijdelijk extra ruime vrijstelling van € 100.000 om de woningmarkt te stimuleren is met ingang van 1 januari 2015 vervallen. Slechts als er geschonken is ten behoeve van een woning in aanbouw mag de schenking – onder een aantal strenge voorwaarden – gebruikt worden om in 2015 vervallende bouwtermijnen te betalen.

Tot slot geldt er een algemene vrijstelling van € 2.111 per persoon, voor kleinkinderen of achterkleinkinderen. Ditzelfde bedrag kunt u schenken aan broers, zusters, nichtjes en neefjes, vrienden en bekenden. Schenkingen aan goededoelorganisaties met een zogenaamde ANBI- status, zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting.

Als u meer wilt schenken dan de vrijgestelde bedragen, is het meerdere belast met schenkbelasting.

Een echtgenoot, partner of kind betaalt 10% schenkbelasting over het verkregen bedrag tot en met € 121.296 en daarboven 20%. Voor kleinkinderen geldt een hoger tarief, namelijk 18% over het verkregen bedrag tot en met € 121.296 en daarboven 36%. Voor alle anderen geldt dat zij 30% betalen over het verkregen bedrag tot en met € 121.296 en daarboven 40%.

Bron: Notariskantoor Van Duin


Andere nieuwsberichten in de maand FEBRUARI 2015:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Veranderingen voor huizenbezitters in 2018.
JANUARI 2018

Het jaar 2017 ligt bijna achter ons, dus tijd om vooruit te kijken. Welke financiële gevolgen kunt u ...
Lees de nieuwsberichtenOverzicht fiscale wijzigingen per 1 januari 2018 gepubliceerd.
JANUARI 2018

Het ministerie van Financiën heeft het traditionele Eindejaarsbericht gepubliceerd ...
Lees de nieuwsberichten180.000 mensen doen fiscus geld cadeau. U ook?
NOVEMBER 2017

Bijna 200.000 mensen hebben in 2014 onnodig veel belasting betaald. In vijf jaar, ...
Lees de nieuwsberichten