Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Betaal de belasting op tijd!
MEI 2014

Sinds 1 januari 2014 gelden er aangescherpte regels als het gaat om het betalen van aangiftebelastingen, zoals de loonheffingen en de omzetbelasting (btw). Zo is het opzettelijk niet betalen van de verschuldigde belasting op aangifte voortaan strafbaar. Met deze maatregel kunt ook u, als goedwillende belastingbetaler, geconfronteerd worden. Betaal dan ook de verschuldigde belasting op tijd. Mocht dat door omstandigheden niet lukken, vraag dan tijdig om betalingsuitstel of meldt betalingsonmacht zo snel mogelijk.

Aangescherpte regels
Betaalt u de verschuldigde loonheffingen of btw te laat, dan riskeert u een verzuimboete. Hetzelfde is het geval als u niet of te weinig belasting betaalt. Deze verzuimboete is niet nieuw, maar is wel omhoog gegaan van 2% naar 3% van het niet-betaalde bedrag. Het minimumbedrag (€ 50) en het maximumbedrag (€ 4.920) van de betaalverzuimboete zijn ongewijzigd. Bij keer op keer te laat betalen kan een hogere verzuimboete worden opgelegd. Is sprake van opzet of grove schuld, dan komt de vergrijpboete in beeld.

Nieuw dit jaar is dat het opzettelijk niet, te weinig of te laat betalen van de verschuldigde belasting op aangifte voortaan strafbaar is. De sanctie is fors. Wie opzettelijk niet (volledig) of niet op tijd voldoet aan de betalingsverplichting riskeert een geldboete van € 81.000 of, indien dit bedrag hoger is, ten hoogste het bedrag van de te weinig betaalde belasting. In plaats van een geldboete kan ook een gevangenisstraf van maximaal zes jaar worden opgelegd.

Gevaar van ‘nihil’-aangifte
De maatregel treft niet alleen kwaadwillende ondernemers, maar – als u niet oppast – ook u als goedwillende belastingbetaler. Van “opzettelijk niet betalen” is namelijk sneller sprake dan u denkt.

Zo komt het in de praktijk weleens voor dat ondernemers voor de btw soms ‘nihil’-aangiften indienen. Wanneer nog niet alle gegevens bekend zijn of de boekhouding niet op tijd is bijgewerkt, dan is in ieder geval de deadline voor het indienen van de aangifte gehaald.

Later volgt dan alsnog, na het verstrijken van de wettelijke aangiftetermijn, een juiste en volledige aangifte. Aan deze werkwijze is een groot risico verbonden. Wie een ‘nihil’-aangifte indient, maakt hiermee een bewuste keuze en kiest er daarmee ook voor dat de verschuldigde btw niet op tijd betaald wordt.

Dien dus in beginsel geen ‘nihil’-aangifte (meer) voor de btw in. U riskeert hiermee strafbaarstelling.

Meld moeilijkheden!
Wanneer u door omstandigheden niet in staat bent om de verschuldigde belasting op aangifte (op tijd) te betalen, trek dan zo snel mogelijk aan de bel. Van opzettelijk gedrag is dan namelijk geen sprake.

Strafbaarheid is in de volgende twee gevallen in ieder geval uitgesloten:

* U heeft de Belastingdienst, voordat de wettelijke betalingstermijn is verstreken, verzocht om uitstel van betaling;
* Namens een BV is, zodra duidelijk was dat de bv niet tot betaling in staat is, betalingsonmacht onmiddellijk schriftelijk medegedeeld aan de Belastingdienst.

Tip
Bij betalingsproblemen kunt u de Belastingdienst ook telefonisch om kort uitstel van betaling van belastingschulden vragen. Er gelden wel wat voorwaarden en het uitstel bedraagt maximaal vier maanden.

Bron: Groep Kennemerwaart


Andere nieuwsberichten in de maand MEI 2014:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten