Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
BTW: suppletie + verhoging = foutgevoelig
SEPTEMBER 2012

De BTW-veranderingen in 2012, zoals het kunnen opnemen van de suppletie in de aangifte en de verhoging van de BTW per 1 oktober, leiden makkelijk tot het maken van fouten. Zeker omdat er niets lijkt te veranderen bij het doen van aangifte; het elektronisch bericht is exact hetzelfde gebleven.

Suppletie
Vanaf 1 januari 2012 moet door wijziging van de AWR een suppletie over 2007 of later op verplichte wijze worden gedaan. Deze verplichte wijze van suppletie doen kent twee methoden:

Een papieren suppletieformulier dat als PDF kan worden gedownload van de site van de Belastingdienst, ingevuld en per post opgestuurd. Deze methode kan altijd worden toegepast.
Op dit formulier wordt niet alleen het suppletiebedrag vastgelegd, maar ook de periode waarop de suppletie betrekking heeft;
Alleen bij gering belang - opnemen in de reguliere elektronische aangifte direct na ontdekking van de omissie.
Invulverschil
Er is een belangrijk invulverschil tussen die twee manieren van suppletie doen. Bij een suppletie van gering belang vult u de verschillen in met de eerder ingediende BTW aangifte van de rubrieken. Bij een suppletie via het papieren PDF-formulier vult u in zoals u eigenlijk had moeten aangeven. Dit is zoals het t/m 2011 ook altijd ging.

De mogelijkheid om een suppletie van gering belang in de aangifte op te kunnen nemen leidde niet tot een wijziging van het elektronisch bericht: men neemt het suppletiebedrag en vermeldt dat in de betreffende rubriek erbij.

BTW-verhoging per 1 oktober 2012
Ook de verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 en de daarbij toegestane mogelijkheid om al voor 1 oktober die 21% te faktureren (en dus in de BTW aangifte op te nemen) leidde niet tot een aanpassing van het elektronisch bericht. Het liefst opnemen bij 1c (rubriek 'ander tarief dan 0%'), maar vooruit opnemen bij het veld - bedoeld voor 19% - is voor de staatssecretaris ook ‘OK'.

Er is wel een nieuw papieren biljet in de maak voor de verhoging waarin de vaste percentages 19% en 6% zijn vervangen door de termen 'hoog tarief' en 'laag tarief'. Een prima oplossing in het kader van de administratieve lastenverlichting.

Aansluiting op uw administratie
In uw administratie legt u natuurlijk wel vast wat een evt. suppletie is (én over welke periode) en in september onder 19% is gefaktureerd en wat al onder 21% is gefaktureerd.

Zeker bij een suppletie van gering belang met later weer een correctie wordt het al snel onoverzichtelijk.

Een voorbeeld:
Stel dat u in de aangifte over eerste kwartaal 2012 (van € 8.500) een suppletie gering belang (over 2011) opneemt van € 400; bij elkaar € 8.900.

In 2013 komt u bij controle erachter dat u het eerste kwartaal niet € 8.500 maar € 9.700 had moeten opgeven. U moet nu dus een suppletie doen via het PDF-biljet. Daarin moet u niet het verschil opgeven, maar hetgeen u daadwerkelijk had moeten opgeven. Maar omdat u in deze aangifte een suppletie gering belang hebt opgenomen van € 400, moet u deze € 400 nu weer opgeven. U geeft dus niet € 9.700 op, maar € 10.100 (zijn de € 9.700 + € 400).

Tevens komt bij controle naar boven dat de suppletie over 2011 (van € 400) ook nog niet volledig was. Het eerst opgegeven bedrag van € 6.800 had niet naar € 7.200 moeten worden gesuppleteerd, maar naar € 8.300. U moet nu dus een nieuwe suppletie via het PDF-biljet indienen van € 7.900 (zijnde € 8.300 minus de eerder via aangifte opgenomen suppletie gering belang van € 400).

Uw administratie via de boekhouding en de administratie via uw aangiften beginnen nu aardig uit elkaar te lopen.

Deur wagenwijd open voor fouten
En of dat nog niet genoeg is, is als gevolg van de gekozen weg, de test op het verschil tussen berekend en opgegeven bedrag aan BTW van maximaal EUR 25 komen te vervallen. Oftewel elk brutobedrag en BTW-bedrag - hoe onzinnig ook - wordt nu in eerste instantie gewoon geaccepteerd.

De aangifte in Elsevier BTW Aangifte Programma 2012
Hoe verzorgt Elsevier de aansluiting met uw administratie? Bij de invoering van de suppletie gering belang heeft Elsevier ervoor gekozen om de suppletiebedragen in een aparte kolom ernaast te printen. Eerst de kolommen van de reguliere aangifte, daarnaast de twee kolommen van het suppletiedeel.

In de nieuwe versie 3.0 van BtwWin2012 kunt u ook 21% apart vermelden bij vraag 1a. Er zijn dan dus vier invoervelden die tot één bedrag in het aangiftebestand leiden. We printen dan die vier bedragen én – als er drie of vier bedragen daarvan zijn ingevuld – het bedrag dat echt in de aangifte wordt opgenomen.

Zo heeft u altijd een goede aansluiting tussen uw administratie en uw aangifte.

Bron: Elsevierfiscaal


Andere nieuwsberichten in de maand SEPTEMBER 2012:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten