Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficinter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar 21%
SEPTEMBER 2012

Het algemene btw-tarief wordt per 1 oktober 2012 verhoogd van 19% naar 21%. De Belastingdienst informeert ondernemers wanneer u het nieuwe tarief toepast, en wanneer het oude tarief van 19% nog geldt:

Wanneer past u het nieuwe tarief toe?


U past het nieuwe 21%-tarief toe voor goederen en diensten die u levert vanaf 1 oktober. Bepalend is de leveringsdatum en dus niet de factuurdatum. Levert u de goederen of diensten vr 1 oktober 2012? Dan moet u 19% btw in rekening brengen, ook al factureert u n 30 september 2012.

Let op!
Levert u goederen of diensten op of n 1 oktober 2012 maar factureert u vr die datum? Het nieuwe tarief geldt dan nog niet, dus zou u eigenlijk 19% btw moeten berekenen en op 1 oktober de resterende 2%. In deze situatie mag u echter meteen 21% btw factureren.

Tegemoetkoming bij onroerende zaken
Bij de levering van onroerende zaken geldt voor een aantal situaties een tegemoetkoming. Het gaat om de volgende gevallen:

Termijnen vervallen vr 1 oktober 2012
Levert u een onroerende zaak n 30 september 2012 op grond van een overeenkomst die u vr 1 oktober 2012 hebt gesloten? En hebt u op grond van die overeenkomst 1 of meer termijnen van de vergoeding ontvangen vr 1 oktober 2012? Dan blijft voor deze termijnen het 19%-tarief gelden. Op termijnen die op of n 1 oktober 2012 vervallen past u het 21%-tarief toe.

Integratieheffing
Als u (gedeeltelijk) vrijgestelde omzet hebt, moet u btw betalen als u bijvoorbeeld op eigen grond een bedrijfspand laat bouwen. Er is in deze situatie sprake van een fictieve levering aan uzelf. Hierover moet u een zogenoemde integratieheffing betalen. De btw van de aannemer en de btw op de door u ter beschikking gestelde grond en eventuele andere materialen is volledig aftrekbaar.

Vindt de fictieve levering plaats n 30 september 2012 en hebt u voor de bouw vr 1 oktober 2012 een overeenkomst afgesloten? En hebt u op grond van die overeenkomst vr 1 oktober 2012 (een deel van) de aanneemsom in termijnen voldaan? Dan past u op het totaal van deze termijnen n op de kosten van de vr 1 oktober 2012 ter beschikking gestelde materialen 19%-integratieheffing toe. Op termijnen die n 30 september 2012 vervallen en op de kosten van materialen die u na deze datum ter beschikking stelt past u 21%-integratieheffing toe.

Nieuwbouwwoningen
Levert u n 30 september 2012 een nieuwbouwwoning op grond van een koop/aannemingsovereenkomst die u vr 28 april 2012 hebt gesloten? Dan berekent u over de som van de termijnen die vr 1 oktober 2013 zijn vervallen 19% btw. Op termijnen die n 30 september 2013 vervallen moet u 21% btw toepassen.

Bron: Elsevierfiscaal


Andere nieuwsberichten in de maand SEPTEMBER 2012:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Veranderingen voor huizenbezitters in 2018.
JANUARI 2018

Het jaar 2017 ligt bijna achter ons, dus tijd om vooruit te kijken. Welke financile gevolgen kunt u ...
Lees de nieuwsberichtenOverzicht fiscale wijzigingen per 1 januari 2018 gepubliceerd.
JANUARI 2018

Het ministerie van Financin heeft het traditionele Eindejaarsbericht gepubliceerd ...
Lees de nieuwsberichten180.000 mensen doen fiscus geld cadeau. U ook?
NOVEMBER 2017

Bijna 200.000 mensen hebben in 2014 onnodig veel belasting betaald. In vijf jaar, ...
Lees de nieuwsberichten