Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Vraag maar Raak: Waar moet ik op letten bij het doen van aangifte inkomstenbelasting? Hoe haal ik maximaal resultaat uit de aangifte inkomstenbelasting?
MAART 2021

‘’Ik (Dick) wil samen met mijn fiscaal partner (Esther) aangifte inkomstenbelasting 2020 doen. Graag ontvangen wij van jullie tips waar wij rekening mee moeten houden bij het doen van aangifte inkomstenbelasting’’.

In deze rubriek antwoorden onze specialisten op jullie vragen. Heb je een vraag voor één van onze specialisten, laat het ons dan weten.

Deze maand beantwoordt fiscalist Marco van Voorst een vraag over tips voor het doen van aangifte inkomstenbelasting 2020.

Beste Dick en Esther,
Leuk dat jullie ons om tips vragen voor het doen van aangifte inkomstenbelasting 2020. Graag bied ik jullie mijn zes tips aan, zodat jullie optimaal zijn voorbereid voor het doen van aangifte inkomstenbelasting 2020.

1. Tijdig indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2020
Als je door de Belastingdienst bent uitgenodigd tot het doen van aangifte inkomstenbelasting 2020, dan ben je verplicht de aangifte voor 1 mei 2021 te doen. Verwacht je een teruggave van de Belastingdienst en dien je de aangifte voor 1 april 2021 in, dan ontvang je de teruggave van de Belastingdienst voor 1 juli 2021 op jouw rekening.
Ben je niet uitgenodigd om aangifte inkomstenbelasting te doen, dan ben je toch verplicht een aangifte in te dienen als je verwacht dat je meer dan € 48 inkomstenbelasting moet bijbetalen. Bijvoorbeeld vanwege bijverdiensten of een hoger vermogen dan in voorgaande jaren.

Tip: wil je weten of je aangifte moet doen of recht hebt op teruggaaf? Kijk op www.mijnbelastingdienst.nl of bel ons.

2. Aanvraag van een voorlopige aanslag IB 2020
Verwacht je dat je belasting over 2020 moet bijbetalen? Doe dan vóór 1 april 2021 aangifte inkomstenbelasting. De belastingdienst belooft dan vóór 1 juli 2021 te reageren. Lukt je dat niet, pas dan jouw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 aan. Dit kan tot 1 mei 2021.

3. Zorgkosten
Zorgkosten zijn kosten die je betaalt in verband met ziekte of invaliditeit. Een aantal specifieke zorgkosten mag je onder voorwaarden in aftrek brengen in de aangifte inkomstenbelasting. Het gaat om zorgkosten die je hebt gemaakt voor jezelf, voor je fiscaal partner of voor je kind (jonger dan 27, die zelf niet in staat is deze kosten te betalen). De aftrek is alleen toegestaan als deze kosten niet onder het eigen risico vallen en geen vergoeding voor deze zorgkosten is ontvangen. De laatste jaren is de aftrekbaarheid van een aantal specifieke zorgkosten komen te vervallen. Hierbij een overzicht van veel voorkomende zorgkosten.Tip: bewaar altijd doktersvoorschriften, verwijzingen naar specialisten en betaalbewijzen, zodat je de opgevoerde zorgkosten kunt aantonen.

4. Schenk uw giften periodiek
Geef je wel eens geld aan een goed doel, kerk, of zie je af van een vrijwilligersvergoeding terwijl je daar wel recht op hebt? Dan doe je een gift waar je wellicht aftrek voor kunt krijgen in de aangifte inkomstenbelasting. De gift is aftrekbaar als je deze gift doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan verenigingen zijn alleen aftrekbaar als ze periodiek zijn.
De hoogte van de giftenaftrek is afhankelijk van het soort gift dat je doet. Voor een gewone gift aan een ANBI is aftrek mogelijk als de gift het drempelbedrag overschrijdt. Het drempelbedrag is minimaal € 60 of – als dat hoger is – 1% van jouw inkomen uit box 1,2 en 3. De giftenaftrek is maximaal 10% van jouw inkomen uit box 1, 2 en 3.

Let op! Als je jaarlijks aan dezelfde ANBI’s schenkt, maar dit niet in een schriftelijke overeenkomst hebt vastgelegd, zijn jouw giften niet periodiek. Voor jouw giften geldt dan toch ook het drempelbedrag.

Voor periodieke giften geldt geen drempelbedrag en is dus het gehele bedrag aftrekbaar. Dit zijn giften met vaste en gelijkmatige uitkeringen die gedurende een periode van minimaal vijf jaar worden overgemaakt. De periodieke giften moeten in een schriftelijke overeenkomst zijn vastgelegd.

Wij adviseren je de bewijzen (bankafschriften) van de betaalde giften te bewaren. Het kan namelijk zijn dat de Belastingdienst hierom vraagt.

5. Middelingsverzoek
Heb je een sterk wisselend inkomen uit werk en woning in box 1 dan betaal je waarschijnlijk meer inkomstenbelasting dan wanneer je het inkomen gelijkmatig ontvangt. In geval van een sterk wisselend inkomen gedurende een periode van drie aaneengesloten boekjaren (middelingstijdvak) bestaat mogelijk recht op een teruggaaf van inkomstenbelasting. Daarvoor moet je een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Dit kan zodra de definitieve aanslag over het laatste jaar uit het middelingstijdvak onherroepelijk vaststaat (6 weken na de dagtekening van de aanslag).

Tip: als je jouw aangifte inkomstenbelasting door ons laat verzorgen, letten wij op jouw middelingsmogelijkheden en regelen wij dat voor jou.

6. Fiscaal gunstig vermogen aan uw kinderen overdragen
Voor vermogende mensen kan het wenselijk zijn om bij leven belastingvrij vermogen over te dragen aan hun kinderen. Het schenken bij leven biedt de schenker een mogelijke besparing aan inkomstenbelasting in box 3. Het schenken bij leven heeft ook tot gevolg dat bij het overlijden van de schenker minder erfbelasting is verschuldigd door de erfgenamen. En veel mensen vinden het gewoon leuker om te schenken dan dat hun vermogen pas na hun overlijden overgaat op hun kinderen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om tijdens leven belastingvrij te schenken aan jouw (klein)kinderen. In 2021 is het schenken aan kinderen fiscaal gunstig vanwege de verhoogde schenkvrijstelling. De vrijstellingen tref je onderstaand aan:

 • je mag jouw kind in 2021 een bedrag van € 6.604 belastingvrij schenken;

 • je mag jouw kleinkind in 2021 een bedrag van € 3.244 belastingvrij schenken;

 • heeft jouw kind of zijn/haar fiscaal partner de leeftijd van 18-40 jaar, dan kan je de verhoogde vrijstelling van € 55.996 voor een dure studie of € 105.302 voor de eigen woning benutten;

 • als je het geld tijdens leven nog niet kunt missen of niet wilt overmaken aan jouw kinderen is er de mogelijkheid van het schuldig blijven van de schenking. Dit heet een schuldigerkenning uit vrijgevigheid, in de volksmond ‘papieren schenking’ genoemd. Zo’n papieren schenking moet bij de notaris worden vastgelegd en de schenker moet jaarlijks 6% rente betalen. Deze rentevergoeding is een onbelaste vermogensoverdracht van jou aan jouw kind.


 • Bron: Alfa accountants / adviseurs | Marco van Voorst


  Andere eindejaartips in de maand MAART 2021:
  Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
  Laatste nieuws


  Wat houdt de nieuwe KOR in?
  JULI 2019

  Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
  Lees de nieuwsberichten  Verandering regels kleine ondernemers
  JUNI 2019

  Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
  Lees de nieuwsberichten  Aanmelden KOR!
  APRIL 2019

  Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
  Lees de nieuwsberichten