Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Aftrekposten aangifte inkomstenbelasting 2019
FEBRUARI 2020

Hij staat bijna online: de aangifte inkomstenbelasting! Vanaf 1 maart 2020 kun je inloggen op Mijn Belastingdienst om de aangifte inkomstenbelasting 2019 te doen.

Wil je zeker weten dat je geen persoonlijke aftrekposten misloopt? Lees hieronder welke aftrekposten er zijn en wanneer je er recht op hebt!

Deadline 1 mei 2020
Als je verplicht bent om aangifte te doen (= als je een aangiftebrief hebt ontvangen of als je weet dat je inkomstenbelasting moet betalen), is de deadline voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2019 1 mei 2020.

Haal je dat niet? Vraag dan op tijd uitstel aan. Dit kun je onder andere online doen of bel met de BelastingTelefoon (0800-0543). Ben je ondernemer? Dan doet je boekhouder het misschien voor je.

Persoonlijke aftrekposten vs. ondernemersaftrek
Iedereen die in Nederland woont (en soms ook als je in het buitenland woont) heeft recht op de persoonlijke aftrekposten in box 1. Deze blog gaat over die persoonlijke aftrekposten.

Ondernemers hebben onder voorwaarden nog recht op kostenaftrek en/of ondernemersaftrek.

Hoe werkt een persoonlijke aftrekpost?
Een persoonlijke aftrekposten zorgt voor een verlaging van je belastbaar inkomen in box 1.

Als jij een aftrekpost van €1.000 hebt, wordt jouw belastbaar inkomen daardoor €1.000 lager. Het gevolg is dat je over deze €1.000 geen inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Doordat box 1 progressieve tarieven heeft, is het exacte voordeel is afhankelijk van de hoogte van de hoogte van jouw belastbare inkomen.

€1.000 aftrek is géén €1.000 voordeel (maar maximaal €517,50)
Een aftrekpost van €1.000 bespaart jou geen €1.000, maar bespaart jou de belasting over €1.000. Zit jij in de hoogste belastingschijf in box 1? Dan bespaar je 51,75% over €1.000 (in belastingjaar 2019). Dit komt neer op een maximale besparing van €517,50.

Lees voor een uitgebreide uitleg met rekenvoorbeeld voor de hypotheekrenteaftrek mijn andere blog.

Aftrekpost 1: huis (hypotheek)
Voor de hypotheek op je eigen woning (het huis waarin je woont) kun je recht hebben op:

eenmalige aftrekposten; en
jaarlijks terugkerende aftrekpost
De eenmalige aftrekposten zijn van toepassing in het jaar dat je het huis koopt (de hypotheek afsluit) of in het jaar waarin je je hypotheek oversluit.

Eenmalige aftrekposten
Als jij kosten maakt voor het afsluiten of oversluiten van een hypotheek voor je eigen woning zijn deze kosten onder voorwaarden eenmalig aftrekbaar.

De belangrijkste eenmalige aftrekposten zijn:

- notariskosten voor het opstellen van de hypotheekakte
- kosten voor de inschrijving van de hypotheekakte in het kadaster (inclusief btw)
- taxatiekosten (als de taxatie vereist is voor het krijgen van de hypotheek)
- hypotheekadvieskosten (voor zover deze zien op de hypotheek, niet op bijvoorbeeld verzekeringen)
- kosten voor het aanvragen van NHG
- kosten voor een bouwkundig rapport, indien nodig voor NHG
- reiskosten en telefoonkosten voor het afsluiten van de hypotheek

In sommige gevallen zijn de kosten niet geheel aftrekbaar in verband met de bijleenregeling.

Voorbeeld bijleenregeling: je hypotheek is €300.000, deze sluit je over en de afsluitkosten zijn €3.000. Je verhoogt je hypotheek met €3.000 om deze kosten te kunnen betalen. Dan zijn de kosten voor 300.000/333.000e deel aftrekbaar. Daarnaast betaal je rente over de hogere hypotheek, waardoor jouw besparing kleiner wordt.

Overzicht van alle eenmalige aftrekposten
Op de website van de belastingdienst vind je een totaaloverzicht met eenmalige aftrekposten voor de eigen woning.

Jaarlijks terugkerende aftrekpost: hypotheekrente
De hypotheekrente is een terugkerende aftrekpost. De betalingen zijn onder voorwaarden jaarlijks aftrekbaar. Je ontvangt een jaaroverzicht van je hypotheekverstrekker, maar meestal zijn de bedragen ook vooraf ingevuld in je aangifte inkomstenbelasting. Check altijd of de bedragen correct zijn.

Checklist huizenbezitters
Extra tip: op de website van de consumentenbond vind je een uitgebreide checklist voor huizenbezitters.

Rijksmonument – onderhoudskosten niet meer aftrekbaar
Tot en met 2018 bestond er een aftrekpost voor onderhoudskosten aan een Rijksmonument. Deze bestaat niet meer.

Je kunt nu eventueel een subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Aftrekpost 2: ziektekosten
Het probleem bij de aftrekpost voor ziektekosten is de drempel. De hoogte van deze drempel wordt bepaald aan de hand van je inkomen (belastbare inkomsten in box 1, 2 en 3).

Hoogte drempel aftrek zorgkosten
Verdien je minder dan €15.478? Dan is de drempel €266.

Verdien je tussen €15.478 en €41.107? Dan is de drempel 1,65% van je inkomen.

Als je boven €41.107 zit met je inkomen, dan is de drempel €679 + 5,75% boven de €41.107.

Fiscale partners moeten hun zorgkosten en inkomen bij elkaar tellen.

Kosten voor ziekte zijn alleen aftrekbaar als deze niet zijn gedekt door je zorgverzekering of niet vallen onder het eigen risico. Op de website van de Belastingdienst vind je een lijst met aftrekbare zorgkosten 2019.

Aftrek zorgkosten voor andere personen
Het recht op aftrek van de kosten geldt niet alleen voor jezelf, maar ook voor je fiscale partner en kinderen jonger dan 27 jaar. Heb je inwonende zorgafhankelijke ouders, broers, zussen of ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouders kun je deze ziektekosten ook aftrekken.

De aftrekbare kosten variëren van extra gezinshulp of extra kleding of beddengoed bij ziekte, bepaalde vervoerskosten voor ziekenbezoek tot kosten voor een dieet, batterijen voor gehoorapparaten of tandartskosten. Zelfs inentingen voor een reis zijn aftrekbaar.

Woont jouw gehandicapte kind (ouder dan 21 jaar) in een inrichting en wordt hij of zij daar verpleegd? Dan mag je onder voorwaarden kosten aftrekken (‘weekenduitgaven’) tot €10 per dag plus €0,19 per kilometer voor ophalen en wegbrengen met de auto.

Aftrekpost 3: giften
Voor eenmalige giften aan goede doelen geldt een drempel en een maximum aftrekbaar bedrag. Bij periodieke giften geldt dit niet.

Let op: in sommige gevallen zijn kosten die je maakt voor vrijwilligerswerk ook aftrekbaar.

Drempel eenmalige giften
De drempel voor eenmalige giften is 1% van je drempelinkomen (inkomsten in box 1, 2 én 3). Verdien jij bijvoorbeeld €30.000 per jaar, is de drempel €300. De drempel bedraagt ten minste €60. Je mag alleen het bedrag boven de drempel in aftrek brengen.

Daarnaast geldt er een maximumbedrag ter hoogte van 10% van je inkomen.

Bij fiscale partners tel je het inkomen en de giften samen.

Periodieke giften
Bij periodieke giften geldt geen drempel en geen maximumbedrag. Er moet sprake zijn van een overeenkomst voor minimaal 5 jaar.

ANBI
Gewone giften zijn alleen aftrekbaar als deze aan een Algemeen nut beogende instelling (ANBI) worden gedaan. Periodieke giften zijn eventueel ook aftrekbaar als deze worden gedaan aan een vereniging.

Soms is 125% van een gift aftrekbaar, indien het gaat om een zogenaamde culturele ANBI.

Alles over (aftrekbare) giften
Op de website van de belastingdienst lees je meer over giften en het recht op aftrek.

Aftrekpost 4: reiskosten (openbaar vervoer)
Als je het openbaar vervoer gebruikt voor woon-werkverkeer en deze kosten niet vergoedt krijgt van je werkgever, dan kun je deze kosten aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

De reisafstand moet ten minste 10 kilometer zijn en je moet dezelfde reis regelmatig maken (40 dagen per jaar of meer). Je hebt bewijs nodig, bijvoorbeeld een overzicht via de website van OV-chipkaart; maak dit overzicht op tijd want de gegevens worden maximaal 18 maanden bewaard.

Voor het jaar 2019 bedraagt de reisaftrek maximaal €2.116.

Op de website van de belastingdienst lees je meer over de voorwaarden voor reisaftrek en kun je de hoogte van jouw aftrek berekenen.

Aftrekpost 5: studiekosten
Studiekosten zijn aftrekbaar als je een opleiding volgt voor het verkrijgen of behouden van werk. Het mag dus geen hobby zijn.

De kosten zijn alleen aftrekbaar als de kosten niet worden vergoed door je werkgever of ouders. De eerste €250 is niet aftrekbaar (drempel). Als laatste heb je alleen recht op aftrek van noodzakelijke kosten en als je geen studiefinanciering ontvangt (inclusief een lening).

Op de website van de belastingdienst lees je meer over de aftrek studiekosten.

Aftrekpost 6: partneralimentatie
Betaal jij alimentatie aan je ex-partner? Dan zijn deze kosten aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2020 wordt de aftrekpost partneralimentatie beperkt.

Kinderalimentatie is niet langer aftrekbaar vanaf 2017.

Aftrekpost 7: pensioen
Pensioenpremies zijn aftrekbaar als ze worden betaald aan een kwalificerend pensioenfonds. Dit kan bijvoorbeeld ook een pensioenbeleggings- of bankspaarrekening zijn.

De pensioenpremies die jij als werknemer betaalt worden al in aanmerking genomen in de loonbelasting en zijn niet nogmaals aftrekbaar. Eventueel zijn de premies voor extra pensioenopbouw wel in de inkomstenbelasting aftrekbaar.

(Extra) pensioen opbouwen kan als je jaarruimte over hebt: zie deze blog over het opbouwen van extra pensioen.

Fiscale partners: samen aangifte doen
Samen aangifte doen met je partner levert soms een nadeel op omdat de drempel hoger wordt. Een voordeel is dat je kunt schuiven met aftrekposten voor het meeste voordeel.

In deze blog lees je alles over de voor- en nadelen van fiscaal partnerschap en hoe je dat kunt verwerken in je aangifte.

Voorlopige aanslag aanvragen
Je hebt de mogelijkheid om via Mijn Belastingdienst een voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf aan te vragen. Je kunt op die manier aftrekposten vooraf maandelijks ontvangen. Het is een inschatting op basis van de informatie die jij verstrekt.

Let op: wijzigt jouw persoonlijke situatie? Vergeet dan niet de wijzigingen door te geven.

Wil jij liever je belastingteruggave ‘opsparen’? Vraag dan geen voorlopige teruggaaf aan. Dan kun je het bedrag bijvoorbeeld extra aflossen op je hypotheek.

Jouw aangifte
Wanneer ga jij jouw aangifte inkomstenbelasting 2019 doen? Krijg je geld terug of moet je betalen?

Bron: Elle Loijens | FinancElle


Andere eindejaartips in de maand FEBRUARI 2020:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten