Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Slimme aftrekposten 2017- reizen met fiets, auto of ov voor ondernemers en werknemers
MAART 2018

Zowel ondernemers als werknemers reizen soms wat af voor hun werk. Wie zich een ongeluk fietst, files trotseert of zichzelf in drukke treinen perst, kan de kosten daarvoor misschien aftrekken bij de belastingaangifte.

Als je ondernemer bent…
Ben je ondernemer en reis je van A naar B voor een opdrachtgever, dan zijn dit zakelijke kosten die je mag aftrekken op de aangifte inkomstenbelasting.

De kosten voor een zakelijke rit met het openbaar vervoer, taxi zijn 100 procent aftrekbaar. Dat geldt ook voor een tripje met een vliegtuig. Uiteraard moet je wel kunnen aantonen dat je deze kosten hebt gemaakt. Dus bewaar het treinkaartje of maak een uitdraai van je zakelijke treinreizen als je reist met een OV-chipkaart. Op OV-chipkaart.nl kun je heel makkelijk de zakelijke reizen selecteren en die als pdf opslaan.

Het is een ander verhaal als je met een eigen vervoermiddel dat bestemd is voor privégebruik op pad gaat voor een opdrachtgever. In dat geval mag je 0,19 euro van de winst aftrekken. Dit geldt voor een rit met een eigen auto, fiets of motor, maar bijvoorbeeld ook voor een zelf gehuurde auto. Dit vergt wel enige discipline, je moet immers het hele jaar de gemaakte kilometers bijhouden. Overigens mag je geen kosten aftrekken die je wellicht ook maakt tijdens de rit, zoals kosten voor parkeren, tol en brandstof. Ook de verzekeringskosten mag je niet aftrekken.

Bereken je de reiskosten door naar je klant, bedenk dan dat de Belastingdienst dit ziet als omzet. Je betaalt er dus gewoon belasting en btw over. Hier valt te lezen welke regels gelden voor de btw als je als ondernemer met een privé-auto zakelijke kilometers maakt.

Privéritten met auto van de zaak
Het kan ook andersom: de auto is zakelijk en af en toe rijd je privé, bijvoorbeeld voor de boodschappen of een vakantie. Je rijdt een zakelijke auto als de waarde ervan tot het vermogen van je onderneming behoort voor de inkomstenbelasting.

Anders dan bij de privé-auto, kun je bij een auto van de zaak wel álle kosten aftrekken, dus verzekeringskosten, kosten voor onderhoud, kosten voor parkeren en kosten voor brandstof. Bij het doen van aangifte inkomstenbelasting tel je deze kosten bij elkaar op (zónder btw) en vul je het totaalbedrag in bij de winst-en-verliesrekening onder het kopje ‘overige bedrijfskosten’.

Rijd je met de zakelijke auto ook nog privé, dan ziet de Belastingdienst dat als voordeel voor je onderneming als je meer dan 500 privékilometers per jaar maakt. In dat geval moet je een bedrag bij de winst optellen. Deze bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde. Dat percentage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto en wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.

In 2017 gelden in principe twee percentages: 4 procent voor auto’s zonder CO2-uitstoot en 22 procent voor auto’s met CO2-uitstoot. Welke percentages voor jou gelden, is echter van meer factoren afhankelijk. Daarover kun je hier en hier meer lezen. Ook voor bestelauto’s gelden andere regels.

Gebruik je de zakelijke auto voor niet meer dan 500 kilometer privé, dan moet je dit kunnen aantonen met een rittenregistratie. Hier kun je lezen waar de rittenregistratie aan moet voldoen.

Ook hier geldt weer dat de btw buiten beschouwing is gelaten. Lees op de website van de Belastingdienst meer over btw en een zakelijke auto (voor privégebruik).

Wil je meer weten over ondernemen en het gebruik van een auto, dan kun je hier terecht.

Als je werknemer bent…
Ook als je werknemer bent kun je misschien reiskosten aftrekken.

Wie in loondienst is en met het openbaar vervoer reist kan onder voorwaarden een vast bedrag van het inkomen aftrekken, dus niet de werkelijke kosten. Een van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat je minimaal 10 kilometer van je woning naar je werk reist met het ov.

Als je een vergoeding van de werkgever ontvangt voor het reizen, dan moet je die aftrekken van het vaste bedrag dat je mag aftrekken van je inkomen op de aangifte inkomstenbelasting. Het vaste bedrag dat je mag aftrekken hangt af van het aantal dagen dat je naar je werk reist en het aantal kilometers. De Belastingdienst heeft daar tabellen voor, die vind je hier.

Ga je met je eigen vervoer naar je werk, bijvoorbeeld met de fiets of de auto, dan heb je géén recht op reisaftrek. Wel mag je werkgever 0,19 euro per kilometer vergoeden, dit is dan niet belast. Een verschil dus met de ondernemer, die wel belasting moet betalen als een klant de reiskosten vergoedt.

Rijd je in een auto van de werkgever naar je werk, dan komt de bijtelling weer om de hoek kijken. Althans, als je meer dan 500 privékilometers per jaar maakt. De rit van woning waar werk met een auto van de zaak ziet de Belastingdienst als een soort beloning. Zoals de fiscus een privérit van een ondernemer met een auto van de zaak ziet als voordeel voor de onderneming.

Ook hier bedraagt de bijtelling meestal 22 procent van de catalogusrijs van de auto. Betaal je de werkgever al een vergoeding voor het gebruik van de auto, dan mag je die vergoeding aftrekken van de bijtelling. Kom je niet boven 500 privékilometers per jaar, dan geldt er geen bijtelling. Dit moet je dan wel kunnen aantonen met een rittenadminstratie.

Wil je meer weten over reiskosten in loondienst? Dan kun je hier terecht.

Bron: Jasperien van Weerdt  | Business Insider NEDERLAND


Andere eindejaarstips in de maand MAART 2018:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Aanmelden kleineondernemersregeling!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe kleineondernemersregeling. ...
Lees de nieuwsberichtenDit jaar aanmelden voor nieuwe KOR
MAART 2019

Vanaf 1 januari 2020 verandert de huidige kleineondernemersregeling (KOR). Vanaf dat moment kan er gekozen worden ...
Lees de nieuwsberichtenWat wijzigt er fiscaal in 2019?
JANUARI 2019

Ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2019. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor jou ...
Lees de nieuwsberichten