Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Btw-tips
DECEMBER 2018

Wees je bewust van de btw-regels. Je kunt er soms ‘makkelijk’ geld mee verdienen. Maar het kan je ook behoeden voor ongewenste discussies met de Belastingdienst of misschien zelfs naheffingen en boetes. Tel daarbij op dat de btw-regels niet altijd eenvoudig zijn. Voor ons voldoende reden om in deze eindejaartips afzonderlijk aandacht te vragen voor de btw.

Vraag de btw terug op oninbare vorderingen
Heb je te maken met debiteuren die niet betalen en het lukt niet om de vordering te innen? Dan kun je de afgedragen btw terugvragen bij de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2017 kun je de btw al terugvragen na één jaar nadat de factuur opeisbaar is geworden. Het terugvragen doe je in de reguliere btw-aangifte. Makkelijker kan bijna niet!

Let op
Als een oninbare vordering later alsnog (deels) wordt voldaan, moet je de teruggevraagde btw weer terugbetalen aan de Belastingdienst.

Houd rekening met nieuwe voucher-regeling
Ben je ondernemer en werk je met waarde-, of cadeaubonnen of dinercheques e.d., dan is het goed om te weten dat de btw-afwikkeling hiervan vanaf 2019 gaat wijzigen. Straks wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘single purpose’’ en ‘multi purpose’ vouchers. Het kan betekenen dat je – ervan uitgaande van je met single purpose vouchers werkt - anders dan je gewend bent eerder de btw moet afdragen. Je zult dan je administratie daarop moeten inrichten.

Tip
Er is een voordeel te behalen door de productrange van een voucher aan te passen. Als de voucher straks ook betrekking gaat hebben op producten met een ander btw-tarief, dan ontstaat een multi purpose voucher. Dit heeft als voordeel dat dan pas btw pas hoeft te worden afgedragen als de voucher wordt verzilverd.

Vraag buitenlandse btw terug
Als je kosten maakt in het buitenland, dan kun je de btw op deze kosten terugvragen via de website van de Nederlandse Belastingdienst. Kijk goed naar de voorwaarden die het betreffende buitenland stelt aan de teruggaaf (drempelbedragen e.d.). Houd er rekening mee dat het verzoek met betrekking tot de btw die in 2018 is betaald uiterlijk 30 september 2019 wordt ingediend. Vanwege de behandeltijd is het raadzaam eerder actie te ondernemen!

Meld je aan voor de MOSS
Als je onderneming digitale diensten verkoopt aan particulieren in andere EU-landen, dan kun gebruik maken van de Mini-One-Stop-Shop-regeling (MOSS). Je kunt dan in Nederland de verschuldigde buitenlandse btw aangeven en betalen. Meld je tijdig aan via de website van de Belastingdienst: ‘Verzoek registratie in Nederland voor betalen van btw in EU-landen’.

Let op
De regeling gaat per 1 januari 2019 veranderen in die zin dat als je een geringe EU-omzet hebt, volstaan kan met de afdracht van Nederlandse btw. Met de MOSS heb je dan niets te maken. Voorwaarde is dat je totale grensoverschrijdende omzet onder de € 10.000 blijft.

Lage btw-tarief gaat omhoog: betaal of factureer vooruit!
Het lage btw-tarief gaat per 1 januari 2019 omhoog, van 6 naar 9%. De verhoging betreft met name levensmiddelen, de kapper, de fietsenmaker, boeken, tijdschriften, bloemen, planten, werkzaamheden aan woningen die ouder zijn dan twee jaar, culturele uitvoeringen, kamperen, logies, sportactiviteiten en bijvoorbeeld personenvervoer. Het kabinet heeft bekendgemaakt dat goederen en diensten die in 2018 al worden betaald maar pas in 2019 geleverd, niet te maken krijgen met een naheffing over de verhoging van de btw. Lever je aan ondernemers, dan ben je verplicht een factuur uit te reiken. Als je de factuur in 2018 uitreikt maar de betaling pas in 2019 ontvangt, mag je toch het 6%-tarief toepassen. Deze mogelijkheid geldt niet bij prestaties aan particulieren, ongeacht of u wel of niet een factuur uitreikt. Om in die situatie nog te profiteren van het 6%-tarief, dan moet er in 2018 betaald worden.

Tip
Dit biedt bijvoorbeeld schilders de mogelijkheid nu al diensten in rekening te brengen tegen het lage btw-tarief en deze pas in 2019 uit te voeren. Van belang bij particulieren is dan dat de factuur in 2018 is betaald.

Let op
Houd rekening met de btw-wijziging in offertes die betrekking hebben op de periode na 2018. Hierin moet je voor genoemde goederen en diensten dus rekenen met 9% btw.

Pas de KOR toe
Als je op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na aftrek van voorbelasting) verschuldigd bent, kom je in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling (KOR). In dat geval hoeft je een deel van de btw niet te voldoen. Er geldt zelfs een vermindering van 100% als je op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan btw verschuldigd bent. Ga daarom na of je de KOR kunt toepassen.

Let op
De KOR kan alleen worden toegepast door natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma.

De KOR wordt in 2020 gewijzigd. De nieuwe regeling gaat uit van een omzetgrens van € 20.000. Ondernemers die minder omzet hebben dan € 20.000 kunnen ervoor kiezen geen btw in rekening te brengen. Ook hebben ze dan gen recht op aftrek meer. De regeling is niet verplicht. De nieuwe KOR gaat ook gelden voor rechtspersonen, zoals bv’s, stichtingen en verenigingen. Ondernemers die in 2020 de nieuwe KOR willen toepassen, dienen dit uiterlijk 20 november 2019 te melden bij de inspecteur. Dit kan vanaf 1 juni 2019. Ben je te laat, dan gaat de nieuwe KOR pas in op 1 april 2020. Een eenmaal gemaakte keuze voor de KOR kan slechts eenmaal per drie jaren worden herzien.

Vergeet de btw niet als je investeert in je (nieuwe) woning
Als je ondernemer bent en je investeert in een nieuwe woning of je hebt verbouwingsplannen, dan heb je misschien wel recht op btw-aftrek. Voorwaarde is dat de investeringen straks ook tot zakelijk gebruik leidt. Denk bijvoorbeeld aan het creeren van een werkruimte in de woning. Houd er rekening mee dat je de btw uiterlijk terugvraagt als je de nieuwe of verbouwde woning in gebruik neemt. Nog beter is om de btw zo snel mogelijk terug te vragen. Neem contact met ons op als dit speelt.

Let op
Ook het plaatsten van zonnepanelen op het dak van de woning heeft invloed op de mate van btw-aftrek. Je hebt sowieso recht op btw-aftrek met betrekking tot de aanschaf- en installatiekosten van de zonnepanelen. Daarnaast geldt dat ook het deel van het dak waar de panelen op liggen als btw-vermogen kan worden aangemerkt.

Let op
Ook voor dga’s bestaan mogelijkheden. Ook daarvoor geldt: neem contact met ons op als je plannen in deze richting hebt.

Houd de herzieningstermijn in de gaten
Als je in de afgelopen tien jaar een onroerende zaak hebt gekocht of nieuwgebouwd, let er dan op dat de in aftrek gebrachte btw in het aanschafjaar en de negen opvolgende jaren in bepaalde gevallen moet worden gecorrigeerd. Dit is het geval, als de verhouding van het gebruik van de onroerende zaak voor btw-belaste versus btw-vrijgestelde prestaties is gewijzigd ten opzichte van het gebruik waarvan je uitging op het moment van aanschaf. Dit heeft tot gevolg dat je mogelijk btw moet terugbetalen of terugkrijgt van de Belastingdienst. Deze herzienings-btw geef je op in de laatste btw-aangifte van het jaar. Laat je hierover goed informeren.

Let op
Ook voor roerende zaken waarop wordt afgeschreven of waarop kan worden afgeschreven, geldt een herzieningstermijn. De termijn hiervoor bedraagt echter vier jaar na het jaar van ingebruikname.

Verricht je huurder nog btw-belaste prestaties?
Verhuur je een pand (of een gedeelte van een pand) met btw? Dan moet je huurder het pand voor ten minste 90% (sommige situaties 70%) voor btw-belaste prestaties gebruiken. Als de huurder daar niet meer aan voldoet, dan mag je niet langer btw-belast verhuren aan deze huurder, en is de verhuur vrijgesteld van btw. Dit heeft gevolgen voor uw inkoop-btw, bijvoorbeeld op het onderhoud. De btw daarop is dan niet langer aftrekbaar. Bovendien loop je binnen de herzieningstermijn aan tegen herziening van de btw op de aanschaf of bouw van het pand. De huurder is verplicht om jou binnen vier weken na afloop van het boekjaar te informeren als hij de onroerende zaak niet ten minste 90% voor btw-belaste prestaties gebruikt.

Let op
Als de huurder in een bepaald jaar niet voldoet aan die 90%-eis, dan hoef je niet in alle gevallen de btw-belaste verhuur met terugwerkende kracht te corrigeren naar vrijgestelde verhuur. Ook hier geldt: laat je hierover door ons goed informeren.

Tip
Vraag je huurder om binnen vier weken na afloop van het boekjaar schriftelijk te verklaren of hij het pand ten minste 90% btw-belast gebruikt.

Betaal niet te veel btw over het privégebruik van je auto
Voor auto’s van de zaak die ook privé gebruikt worden, moet in de laatste btw-aangifte van het jaar btw over het privégebruik worden betaald. Daar staat tegenover dat je het hele jaar de btw op de aanschaf, eventuele leasekosten, het onderhoud en het gebruik kunt aftrekken (mits de auto wordt gebruikt voor btw-belaste omzet).

Voor het btw-privégebruik kun je gebruikmaken van een forfaitaire regeling. Het privégebruik bedraagt 2,7% (soms 1,5%) van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

Tip
Voor de auto die vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) in de onderneming is gebruikt, geldt een forfait van 1,5%. Dat geldt ook als je bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek heeft gebracht.

Let op
Je hoeft geen gebruik te maken van de forfaitaire regeling. Je mag namelijk ook btw betalen over het werkelijke privégebruik. Dit kan soms voordeliger zijn dan de forfaitaire regeling. Je moet dan wel een (globale) registratie van de gereden kilometers bijhouden.

Meld verbreken fiscale eenheid voor de btw zo snel mogelijk
Als er een beschikking fiscale eenheid btw is afgegeven, dan is elk onderdeel van de fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk voor de btw-schulden van alle onderdelen van die fiscale eenheid. Dat geldt zelfs als niet langer meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor het bestaan van een fiscale eenheid. De hoofdelijke aansprakelijk voor de btw blijft bestaan zolang de beschikking fiscale eenheid btw niet is aangepast of ingetrokken.

Tip
De fiscale eenheid wordt niet met terugwerkende kracht beëindigd zodat het erg belangrijk is dat je zo snel mogelijk schriftelijk aan de Belastingdienst meldt dat de fiscale eenheid moet worden verbroken.

Let op
Ook als een deel van de fiscale eenheid wordt ontbonden, moet je dit melden bij de Belastingdienst.

Bron: Harm-Jan de Boer  | Alfa Accountants en Adviseurs


Andere eindejaartips in de maand DECEMBER 2018:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten