Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Eindejaarstips voor ondernemers in de inkomstenbelasting
NOVEMBER 2017

Het einde van het jaar is hét moment voor fiscale bezinning. Waar moet je als ondernemer op letten rond de jaarwisseling? Hoe ga je om met de beloning van jouw meewerkende partner? Lees hierna meer over de mogelijkheden.

Plan opname van overtollige liquiditeiten
Zitten er in jouw onderneming meer liquiditeiten dan nodig is voor de uitoefening van jouw bedrijf, dan kan je die niet langer tot het ondernemingsvermogen rekenen. Liquiditeiten met een laag rendement, zoals jouw bedrijfsbankrekening, kan je het beste pas ná 31 december overbrengen naar privé. Zo voorkom je de hoge heffing in box 3. Andersom is het verstandig om noodzakelijke liquiditeiten vanuit privé vóór 31 december van dit jaar over te maken naar jouw bedrijfsrekening.

Welke beloning krijgt jouw meewerkende partner?
Is je partner niet bij je in loondienst, maar werkt hij of zij wel mee in het bedrijf, dan kun je hiermee fiscaal rekening houden. Je kan kiezen voor de meewerkaftrek, een percentage van de winst dat afhankelijk is van het aantal meegewerkte uren. Je kan ook kiezen voor de arbeidsbeloning. Dit moet een reëel uurloon zijn voor de verrichte werkzaamheden en dient in een jaar minimaal € 5.000 te bedragen. De fiscaal gunstigste optie voor de partner die veel uren werkt is in het algemeen de man/vrouw-firma. Laat je hierover adviseren.

Let op
De meewerkaftrek heeft geen gevolgen voor het inkomen van uw partner. De arbeidsbeloning wel, want uw partner wordt hiervoor zelf belast en betaalt zelf een aanslag premies zorgverzekeringswet. Je mag jaarlijks voor een andere beloningsvorm kiezen als je dat wilt. Laat dit voor je uitrekenen.

Deel de autokostenbijtelling met uw partner
Werkt je partner mee in de onderneming en valt hij of zij in een lagere belastingschijf? Deel de bijtelling voor de auto dan met je partner. Je betaalt dan samen een stuk minder belasting. Valt je inkomen in de hoogste schijf (52%) en dat van je partner in schijf 2 of 3 (40,8%)? Je hebt dan bijvoorbeeld bij een auto met een cataloguswaarde van € 40.000 en 22% bijtelling samen een voordeel van € 424. Een verdeling van de autokostenbijtelling is fiscaal aanvaardbaar als aannemelijk is dat uw partner de auto ook gebruikt voor de werkzaamheden in het bedrijf.

Gemengde kosten: een percentage of vast bedrag is niet aftrekbaar
De aftrek van kosten met een gedeeltelijk privé karakter, is beperkt tot 80%. Het betreft:

- voedsel, drank en genotmiddelen;
- representatie, waaronder recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak en congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.

Je mag er ook voor kiezen een vast bedrag van € 4.500 niet in aftrek te brengen. Dit is alleen voordeliger als je in een jaar meer dan € 22.500 aan bovengenoemde kosten maakt.

Optimaliseer jouw investeringsaftrek
Als je in 2017 voor meer dan € 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen, heb je recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze aftrek geldt voor investeringen tussen de € 2.300 en € 312.176. Investeer je minder dan € 2.300? Dan kan het een overweging zijn om nog voor het eind van het jaar een investering te doen. Ga je het maximum van € 312.176 te overschrijden, dan kan het raadzaam zijn een deel van je investeringen uit te stellen naar 2018.

Tip
Het kan voordelig zijn om grote investeringen te spreiden over meerdere jaren. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek neemt namelijk af naarmate het totale investeringsbedrag groter wordt. Zo levert een investering van € 100.000 in 2017 € 15.734 aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op. Spreid je de investering over 2017 en 2018 en investeert jedan ieder jaar € 50.000, dan levert dit € 28.000 aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op.

Let op
Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de investeringsaftrek. Bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 zijn uitgesloten, maar ook zijn uitgesloten zijn bijvoorbeeld goodwill, grond, woonhuizen en personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer.

Betaal een nog niet in gebruik genomen bedrijfsmiddel
Heb je geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel en is dit bedrijfsmiddel nog niet in gebruik genomen en ook nog niet betaald, betaal dit jaar dan nog minstens een bedrag even groot als het bedrag van de investeringsaftrek. Doe je dat niet, dan kan je dit jaar de investeringsaftrek niet benutten en wordt deze doorgeschoven naar volgende jaren. Bij een nog niet in gebruik genomen bedrijfsmiddel krijg je dit jaar dus maximaal het bedrag dat je betaald hebt aan investeringsaftrek.

Let op
Betaal in ieder geval 25% van een nog niet in gebruik genomen investering binnen 12 maanden na aankoop van het bedrijfsmiddel. Zo niet, dan komt de hele investeringsaftrek te vervallen.

Maximaliseer investeringsaftrek bij gebruik herinvesteringsreserve
Als je een bedrijfsmiddel met boekwinst verkoopt, dan mag je de boekwinst reserveren als herinvesteringsreserve. Bij latere aankoop van een ander bedrijfsmiddel, kun je de herinvesteringsreserve hierop afboeken. Zodoende hoef je de boekwinst niet ineens af te rekenen.

Tip
Voor de bepaling van de investeringsaftrek is geregeld dat je mag kiezen of je met een afgeboekte herinvesteringsreserve rekening wilt houden. Je mag dit per bedrijfsmiddel aangeven. Op deze manier kun je er binnen zekere grenzen een maximale investeringsaftrek uitslepen.

Let op
Als u voor een bedrijfsmiddel ook de milieu- of energie-investeringsaftrek (MIA/EIA) krijgt, moet u voor deze aftrekposten wel uitgaan van hetzelfde bedrag. Een hogere investeringsaftrek door afboeking van de herinvesteringsreserve kan dan dus een lagere MIA of EIA opleveren.

Stel je desinvestering uit tot volgend jaar
Heb je in de afgelopen vijf jaar gebruikgemaakt van de investeringsaftrek en verkoop je het bedrijfsmiddel weer, dan krijgt je mogelijk te maken met de desinvesteringsbijtelling, waardoor u een gedeelte van de aftrek weer moet terugbetalen. Houd hier rekening mee.

Tip
Heb je in 2013 geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel en hiervoor investeringsaftrek genoten, dan loopt de desinvesteringstermijn af op 31 december 2017. Voor dit bedrijfsmiddel loont het de moeite om de desinvestering uit te stellen tot 2018. Je voorkomt daarmee een desinvesteringsbijtelling.

Tip
Wil je desinvesteringsbijtellingen zo veel mogelijk voorkomen, dan is het raadzaam bedrijfsmiddelen zo vroeg mogelijk in het jaar aan te schaffen. De bijtelling is namelijk alleen van toepassing als de vervreemding plaatsvindt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden.

Laat je herinvesteringsreserve niet verlopen
Laat de termijn voor een gevormde herinvesteringsreserve niet verlopen. Een herinvesteringsreserve die je in 2014 gevormd hebt, moet je nog vóór 31 december 2017 benutten. Doe je dat niet, dan valt de herinvesteringsreserve vrij en ben je belasting verschuldigd. Investeer daarom op tijd!

Voorkom verliesverdamping
Beoordeel of je ondernemingsverlies uit het verleden nog tijdig kan worden verrekend. Je kunt namelijk in de vennootschapsbelasting jouw verlies alleen verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende negen jaar (carry-forward). Jouw ondernemingsverlies in de inkomstenbelasting kun je verrekenen in box 1 met positieve inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren.

Tip
Dreigt jouw verlies uit het verleden verloren te gaan vanwege het verlopen van de termijn? Beoordeel dan of er mogelijkheden zijn om jouw winst dit jaar te verhogen. Je kunt bijvoorbeeld bepaalde uitgaven uitstellen of omzetten eerder realiseren. Een in januari geplande verkoop van een bedrijfsmiddel wordt dan wellicht in december extra aantrekkelijk. Overleg met jouw adviseur over de mogelijkheden.

Vraag een voorlopige verliesverrekening aan
Heb je in 2016 winst behaald, maar sluit je 2017 vermoedelijk af met een verlies? Dan kun je de Belastingdienst na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2017 verzoeken om een voorlopige verliesverrekening. De Belastingdienst zal dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van 2016.

Bron: Arne de Beer  | Alfa accountants & Adviseurs


Andere eindejaartips in de maand NOVEMBER 2017:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten