Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Eindejaarstips over btw
NOVEMBER 2017

Door je goed bewust te zijn van de btw-regels kan soms ‘makkelijk’ geld worden verdiend. Maar het kan je ook behoeden voor onverwachte en vooral ongewenste naheffingen en boetes. Daar komt bij dat de btw-regelgeving niet altijd eenvoudig is. Kortom, voldoende reden om met deze eindejaartips afzonderlijk aandacht te vragen voor de btw. Het gaat per slot van rekening (bijna) elke ondernemer aan.

Vraag de btw terug op oninbare vorderingen
Heb je te maken met debiteuren die niet betalen en lukt het niet om de vordering te innen? Dan kun je de afgedragen btw terugvragen bij de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2017 kun je de btw al terugvragen na één jaar nadat de factuur opeisbaar is geworden. Het terugvragen doe je in de reguliere btw-aangifte. Makkelijker kan bijna niet!

Tip
De nieuwe termijn van één jaar gaat voor vorderingen die al in 2016 of eerder zijn ontstaan pas lopen op 1 januari 2017. Dit betekent dat de btw op deze vorderingen in elk geval moet worden teruggevraagd op 1 januari 2018. Het is dus zaak om deze btw in de eerste aangifte over 2018 mee te nemen!

Let op
Als een oninbare vordering later alsnog (deels) wordt voldaan, moet je de teruggevraagde btw weer terugbetalen aan de Belastingdienst.

Landbouwregeling wordt afgeschaft
De landbouwregeling komt per 1 januari 2018 te vervallen. Als je daar nu nog gebruik van maakt, moet je rekening houden met een administratieve omschakeling. Gevolgen zijn dat je straks met btw moet factureren en btw-aangifte moet doen. De overgang naar de btw-regeling kan overigens ook voordelen opleveren. Laat je goed informeren.

Tip
Hoewel de overgang naar de btw-regeling voordelen kan opleveren, kun je ook overwegen gebruik te maken van de zogenaamde kleine ondernemersregeling (KOR). In dat geval verandert er niet zoveel en heb je ook vanaf 2018 niets met de btw te maken. Voorwaarde is dat je vóór 1 januari 2018 hierom hebt verzocht bij de belastingdienst.

Pas de KOR toe
Als je op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na aftrek van voorbelasting) verschuldigd bent, komt je in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling (KOR). In dat geval hoeft je een deel van de btw niet te betalen. Er geldt zelfs een vermindering van 100% als je op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan btw verschuldigd bent. Ga daarom na of je de KOR kunt toepassen.

Tip
Als de verschuldigde btw net iets hoger ligt dan € 1.883, dan kan het de moeite waard zijn om bepaalde kosten/investeringen die gepland waren voor 2018 naar voren te halen in 2017. De btw die drukt op deze kosten/investeringen verlaagt de verschuldigde btw, waarmee alsnog recht kan ontstaan op de KOR. Wees je er van bewust dat je hierdoor mogelijk in 2018 niet in aanmerking komt voor de KOR.

Let op
De KOR kan alleen worden toegepast door natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma.

Houd de herzieningstermijn in de gaten
Als je in de afgelopen tien jaar een onroerende zaak hebt gekocht of nieuwgebouwd, let er dan op dat de in aftrek gebrachte btw in het aanschafjaar en de negen opvolgende jaren in bepaalde gevallen moet worden gecorrigeerd. Dit is het geval, als de verhouding van het gebruik van de onroerende zaak voor btw-belaste versus btw-vrijgestelde prestaties is gewijzigd ten opzichte van het gebruik waarvan je uitging op het moment van aanschaf. Dit heeft tot gevolg dat je mogelijk btw moet terugbetalen of terugkrijgt van de Belastingdienst. Deze herzienings-btw geef je op in de laatste btw-aangifte van het jaar. Laat je hierover goed informeren.

Let op
Ook voor roerende zaken waarop wordt afgeschreven of waarop kan worden afgeschreven, geldt een herzieningstermijn. De termijn hiervoor bedraagt vier jaar na het jaar van ingebruikname.

Verricht je huurder nog btw-belaste prestaties?
Verhuur je een pand (of een gedeelte van een pand) met btw? Dan moet je huurder het pand voor ten minste 90% (sommige situaties 70%) voor btw-belaste prestaties gebruiken. Als de huurder daar niet meer aan voldoet, dan mag je niet langer btw-belast verhuren aan deze huurder. De verhuur is dan vrijgesteld van btw. Dit heeft gevolgen voor jouw inkoop-btw, bijvoorbeeld op het onderhoud. De btw daarop is dan niet langer aftrekbaar. Bovendien loop je binnen de herzieningstermijn aan tegen herziening van de btw op de aanschaf of bouw van het pand. De huurder is verplicht om jou binnen vier weken na afloop van het boekjaar te informeren als hij de onroerende zaak niet ten minste 90% voor btw-belaste prestaties gebruikt.

Let op
Als de huurder in een bepaald jaar niet voldoet aan die 90%-eis, dan hoef je niet in alle gevallen de btw-belaste verhuur met terugwerkende kracht te corrigeren naar vrijgestelde verhuur. Ook hier geldt: laat je hierover goed informeren.

Tip
Vraag je huurder om binnen vier weken na afloop van het boekjaar schriftelijk te verklaren of hij het pand ten minste 90% btw-belast gebruikt.

Verricht de koper van jouw pand nog voldoende btw-belaste prestaties?
Heb je onlangs een pand (of andere onroerende zaak) verkocht en met de koper geopteerd voor een btw-belaste verkoop? Dan geldt het jaar van levering en het daar op volgende jaar als referentieperiode. De koper moet binnen vier weken na afloop van die referentieperiode verklaren of hij de onroerende zaak voor ten minste 90% (sommige situaties 70%) heeft gebruikt voor btw-belaste prestaties. Heeft hij de onroerende zaak voor minder dan 90% voor btw-belaste prestaties gebruikt, dan wordt de levering van de onroerende zaak met terugwerkende kracht alsnog een btw-vrijgestelde levering. Dit heeft vooral nadelige btw-gevolgen voor jou, als verkoper! Laat je dus tijdig informeren door ons als dit zich dreigt voor te doen.

Tip
Houd met dit btw-risico al rekening bij het opstellen van de koopovereenkomst. Vraag in elk geval de koper van het pand om binnen vier weken na de referentieperiode te verklaren of het btw-belaste gebruik ten minste 90% is.

Betaal niet te veel btw over het privégebruik van je auto
Voor auto’s die ook privé gebruikt worden, moet in de laatste btw-aangifte van het jaar btw over het privégebruik worden betaald. Daar staat tegenover dat je door het jaar heen de btw op de aanschaf, eventuele leasekosten, het onderhoud en het gebruik kunt aftrekken (mits zakelijk gebruikt voor btw-belaste omzet). Voor het btw-privégebruik kun je gebruikmaken van een forfaitaire regeling. Het privégebruik bedraagt 2,7% (soms 1,5%) van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. Voor de auto die vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) in de onderneming is gebruikt, geldt een forfait van 1,5%. Dat geldt ook als je bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek heeft gebracht.

Tip
Je hoeft geen gebruik te maken van de forfaitaire regeling. Je mag namelijk ook btw betalen over het werkelijke privégebruik. Dit kan soms voordeliger zijn dan de forfaitaire regeling. Je moet dan wel een (globale) registratie van de gereden kilometers bijhouden.

Meld verbreken fiscale eenheid voor de btw zo snel mogelijk
Als er een beschikking fiscale eenheid btw is afgegeven, dan is elk onderdeel van de fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk voor de btw-schulden van alle onderdelen van die fiscale eenheid. Dat geldt zelfs als niet langer meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor het bestaan van een fiscale eenheid. De hoofdelijke aansprakelijk voor de btw blijft bestaan zolang de beschikking fiscale eenheid btw niet is aangepast of ingetrokken.

Tip
De fiscale eenheid wordt niet met terugwerkende kracht beëindigd zodat het erg belangrijk is dat je zo snel mogelijk schriftelijk aan de Belastingdienst meldt dat de fiscale eenheid moet worden verbroken. Ook als een deel van de fiscale eenheid wordt ontbonden, moet je dit melden bij de Belastingdienst.

Bron: Harm-Jan de Boer  | Alfa accountants & Adviseurs


Andere eindejaartips in de maand NOVEMBER 2017:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten