Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Eindejaarstips over de eigen woning
NOVEMBER 2017

De rente is laag en sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning terug. Wat zijn de mogelijkheden om in 2017 nog fiscaal voordeel met de eigen woning te behalen?

Schenk vrijgesteld ten behoeve van eigen woning
Per 1 januari 2017 bestaat er een schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 100.000. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden gespreid over drie opeenvolgende jaren benut worden. De geschonken bedragen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de eerste schenking is gedaan, worden gebruikt voor de eigen woning.

De vrijstelling is niet beperkt tot schenkingen tussen ouders en kind. Hierdoor kan er ook buiten de gezinssituatie gebruik worden gemaakt van de vrijstelling. Wel moet er aan diverse voorwaarden worden voldaan. Zo moet de ontvanger van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Vooral als er in het verleden al gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstelling, is het raadzaam vooraf advies bij ons in te winnen.

Rentemiddeling kan interessant zijn
Rentemiddeling biedt een mogelijkheid om tegen een lagere hypotheekrente te lenen, zonder dat ineens de boeterente vanwege vervroegd aflossen betaald hoeft te worden. Bij rentemiddeling is de boeterente namelijk niet ineens verschuldigd, maar wordt deze uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode. Onderzoek of in uw situatie rentemiddeling een mogelijkheid is.

Het ‘boetegedeelte’ in de nieuwe vaste rente bij rentemiddeling is eveneens fiscaal aftrekbaar. Naast de boeterente kan het rentepercentage ook verhoogd worden met andere opslagen die geen verband houden met de boeterente. Bijvoorbeeld een opslag voor het risico van vroegtijdig aflossen van de hypotheekschuld. Deze andere opslagen, boven op de hypotheekrente en de boeterente, mogen in totaal niet hoger zijn dan 0,2%. In dat geval is er ook renteaftrek voor de andere opslagen.

Let op
Als het percentage van de andere opslagen hoger is dan 0,2%, kan over de gehele andere opslag geen rente worden afgetrokken. Je moet dan de betaalde rente herberekenen naar de rente die je mag aftrekken als betaalde hypotheekrente.

Betaal hypotheekrente vooruit
Valt je inkomen in 2018 in een lager tarief dan in 2017 en/of wil je jouw box 3-vermogen verlagen, dan is het mogelijk financieel aantrekkelijk om in 2017 de hypotheekrente vooruit te betalen. Jouw hypotheekrente wordt in 2017 dan nog afgetrokken tegen het hogere tarief en je box 3-vermogen zal per 1 januari 2018 lager zijn. Trek je de hypotheekrente in 2017 af tegen het tarief van de hoogste schijf, dan behaal je in ieder geval een fiscaal tariefsvoordeel van 0,5%-punt. Het maximum waartegen je de hypotheekrente mag aftrekken, wordt in 2018 namelijk verder verlaagd van 50% naar 49,5%. In het regeerakkoord is het voornemen bekendgemaakt om de aftrek van hypotheekrente en andere aftrekposten vanaf 2020 versneld af te bouwen naar 37% in 2023.

Let op
Je mag maximaal de in 2017 vooruitbetaalde hypotheekrente van het eerste halfjaar van 2018 in 2017 in aftrek brengen.

Plan overdracht verkochte eigen woning na de jaarwisseling
Verkoop je jouw eigen woning, dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris vóór 1 januari 2018 plaatsvindt. Als je de ontvangen koopsom namelijk niet direct gebruikt voor de aankoop van een nieuwe eigen woning, dan valt de geldsom per 1 januari 2018 in box 3. Je kunt de belastingheffing in box 3 eenvoudig voorkomen door de overdracht te verplaatsen naar bijvoorbeeld begin januari 2018.

Tip
Draag je eigen woning bij de notaris over vóór 1 januari 2018 en gebruik de ontvangen koopsom nog vóór 1 januari 2018 voor het op naam zetten van een nieuwe eigen woning bij de notaris. Dan valt de ontvangen koopsom niet in box 3.

Plan overdracht aangekochte eigen woning vóór de jaarwisseling
Koop je een eigen woning en betaal je deze aankoop (gedeeltelijk) met eigen geld? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris pas na 1 januari 2018 plaatsvindt. Het eigen geld behoort dan namelijk per 1 januari 2018 nog tot je vermogen in box 3. Je kunt de belastingheffing in box 3 eenvoudig voorkomen door de overdracht te verplaatsen naar eind december 2017.

Let op
Het schuiven met de datum is niet altijd eenvoudig, omdat uw verkoper mogelijk een tegenovergesteld belang heeft.

Bron: Dick Leeuw  | Alfa accountants & Adviseurs


Andere eindejaartips in de maand NOVEMBER 2017:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten