Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Eindejaarstips voor iedereen die belasting betaalt
NOVEMBER 2017

Wil je minder belasting betalen? Lees dan deze belastingtips. Het voordeel van aftrekposten zal de komende jaren afnemen. Heb je een tekort aan oudedagsvoorzieningen, bijvoorbeeld omdat je als dga je pensioen hebt afgekocht? Dan is 2017 een goed moment om met lijfrentestortingen te beginnen.

Aftrekposten nu nog tegen hoog tarief
Het Kabinet Rutte III heeft bekendgemaakt dat er in 2019 een tweeschijventarief komt. Tegenover de lagere tarieven staat dat vanaf 2020 aftrekposten niet langer tegen het hoogste belastingtarief kunnen worden verrekend. In etappes van 3%-punt per jaar zal de aftrek verlaagd worden naar uiteindelijk 37% in 2023. Dit betekent dat je aftrekposten zo mogelijk vóór 2020 moet optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan giften, planbare zorgkosten, een afkoopsom inzake alimentatie en de aan- of afkoop van een lijfrente.

Koop nog dit jaar een lijfrente
Koop nog dit jaar een aftrekbare (bancaire) lijfrente en creëer daarmee een extra aftrekpost. De betaalde bedragen zijn alleen aftrekbaar als sprake is van onvoldoende pensioenopbouw. Dit wordt bepaald aan de hand van de jaar- en reserveringsruimte. Laat je begeleiden bij het berekenen van de jaarruimte.

Tip
Zorg dat je de bedragen in 2017 betaalt! Alleen dan kan je deze nog in aftrek brengen in je aangifte inkomstenbelasting 2017. Bij omzetting van stakingswinst in een lijfrente heb je een half jaar extra.

Cluster je zorgkosten
Zorgkosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Er geldt wel een drempel, die afhankelijk is van de hoogte van je inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de drempel. Alleen zorgkosten die boven de drempel uitstijgen, zijn aftrekbaar. Het is daarom aantrekkelijk zorgkosten zo mogelijk binnen een jaar te clusteren. Koop je bijvoorbeeld in 2017 een nieuw gehoorapparaat en heb je in 2018 hoge tandartskosten, dan heb je in beide jaren te maken met de drempel. Dit levert meestal minder aftrek op dan wanneer je beide uitgaven in één jaar zou hebben gedaan.

Zet uw gewone giften om in periodieke giften
Periodieke giften zijn giften aan goede doelen in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden. Deze giften kan je aftrekken als je gebruikmaakt van een notariële of onderhandse akte van schenking. Hierin moet zijn aangegeven dat de gift over een periode van minstens vijf jaar wordt verstrekt. Voor periodieke giften geldt niet de giftendrempel van 1% en ook geen plafond van 10%.

Tip
Schenk periodiek als je geen last wilt hebben van de drempel of het plafond. Een notariële akte is niet nodig, een onderhandse akte is voldoende. Voor een onderhandse akte geldt wel een aantal eisen.

Pleeg in 2018 nog onderhoud aan je monumentenpand
Particuliere eigenaren kunnen de kosten van onderhoud aan hun rijksmonumentenpand in 2018 nog fiscaal in aftrek brengen. Er ligt een wetsvoorstel klaar om dit vanaf 2019 niet meer mogelijk te maken en te vervangen door een subsidieregeling.

Ga nu studeren
Particulieren die een opleiding of studie voor een beroep volgen, kunnen de kosten hiervan in aftrek brengen als scholingsuitgaven. Er zijn plannen deze algemene fiscale aftrek te schrappen en te vervangen door een specifiekere regeling. Het kabinet Rutte III heeft in het regeerakkoord aangegeven de uitvoering van deze plannen vorm te willen geven. Wil je niet het risico lopen dat je scholingskosten niet langer aftrekbaar zijn, start je opleiding dan in 2018.

Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag
Over je aanslag inkomstenbelasting 2017 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2018 een rente van 4%. Dit is hoog, zeker in vergelijking met het lage rendement op een spaarrekening. Voorkom dat je deze hoge rente verschuldigd wordt en controleer of je voorlopige aanslag 2017 juist is. Is deze te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan.

Tip
Vraag ook een nieuwe, lagere voorlopige aanslag aan als je voorlopige aanslag te hoog is. In tegenstelling tot vroeger kan je niet meer ‘sparen’ bij de Belastingdienst. De Belastingdienst vergoedt namelijk over het algemeen geen rente meer over een te hoge aanslag.

Spijt van verzwegen inkomsten: inkeren in 2017
Heb je in het verleden inkomsten verzwegen waarover je belasting moest betalen of er op een andere manier voor gezorgd dat je minder belasting betaalde dan eigenlijk moest, dan kan je dit jaar nog boetevrij ‘inkeren’. Dat wil zeggen dat je een en ander alsnog aangeeft. Doe je dit binnen twee jaar na indiening van je aangifte, dan volgt tot 1 januari 2018 geen boete. Geef je na deze periode van twee jaar aan dat je te weinig belasting hebt afgedragen, dan krijgt je tot 1 januari 2018 een vermindering van je boete.

Ná 1 januari 2018 zal wel een boete worden opgelegd. Deze boete zal lager zijn dan wanneer je niet vrijwillig had gemeld. De hoogte van de boete hangt af van de omvang van de fraude en van de vraag of er sprake is van herhaling.

Maak je (klein)kinderen blij met een schenking
Profiteer ook dit jaar nog van de jaarlijkse schenkvrijstelling. Zo kan je in 2017 je kinderen belastingvrij € 5.320 schenken en je kleinkinderen of andere derden € 2.129.

Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar bestaat er een eenmalige verhoging van dit bedrag tot:

€ 25.526;
€ 53.176 indien het bedrag gebruikt wordt voor een studie;
€ 100.000 indien het bedrag gebruikt wordt voor een eigen woning.

De eenmalige verhoging van € 100.000 voor de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Bron: Arne de Beer | Alfa accountants & Adviseurs


Andere eindejaartips in de maand NOVEMBER 2017:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten