Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Fiscale eindejaarstips (deel 3)
DECEMBER 2016

Het (belasting)jaar zit er weer bijna op. Tijd om goede voornemens te maken, gezellig samen te zijn met familie en vrienden en om nog even gebruik te maken van een aantal belastingvoordelen! In december sluit het fiscale jaar en wordt de balans opgemaakt. De redactie stelde een aantal eindejaar tips op waarmee je voordeel kunt behalen en alvast klaar bent voor de aangifte. Hieronder het derde en laatste deel van de eindejaarstips.

Tip 21) Schrijf willekeurig af
Je kunt willekeurige afschrijvingen toepassen voor bepaalde milieubedrijfsmiddelen of in bepaalde gevallen als starter. Willekeurig afschrijven vermindert je winst in 2016 en daardoor betaal je minder belasting. In latere jaren wordt dit voordeel echter teruggenomen doordat je dan minder afschrijft. Voor 2016 levert willekeurig afschrijven dus vooral een liquiditeitsvoordeel op.

Tip 22) Controleer je salaris
Als dga moet je jezelf ten minste het gebruikelijkloon toekennen. De hoogte van het gebruikelijkloon wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2017 moet je salaris minimaal €44.000 zijn. Voor innovatieve starters geldt vanaf 2017 een lager gebruikelijkloon. Je moet dan wel aan alle voorwaarden voldoen.

Tip 23) Benut de KOR
Btw kun je sturen door (met btw belaste) inkopen nog net wel of juist niet meer in 2016 te doen. Als je net geen aanspraak kan maken op de kleineondernemersregeling, kan het slim zijn nu alvast een belaste inkoop te doen, hiermee verminder je de te betalen btw en kun je alsnog in aanmerking komen voor de vermindering.

Tip 24) Vorm een voorziening
Een voorziening (of kostenegalisatiereserve) vermindert je jaarlijkse winst doordat een grote kostenpost over verschillende jaren wordt verspreid. Hierdoor betaal je jaarlijks iets minder belasting. Let er wel op dat je moet voldoen aan de oorsprong-, toerekenings-, en zekerheidseis voordat je een fiscale voorziening mag vormen.

Tip 25) Verbeter fouten vrijwillig
Als de Belastingdienst erachter komt dat je fouten hebt gemaakt (of zelfs vermogen/inkomen hebt verzwegen) in je aangifte, kun je een flinke boete krijgen. Zo’n boete kan je voorkomen door vrijwillig in te keren. Keer je binnen drie jaar in, dan krijg je geen boete. Heb je een fout gemaakt in de aangifte van 2014, verbeter dit dan voordat je de aangifte 2016 indient.

Tip 26) Schenk vanuit je bv
Als je bv geld schenkt aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), mag dit bedrag worden afgetrokken tot maximaal 50 procent/€100.000 van de winst over 2016. Hiermee verlaag je je winst en de te betalen vennootschapsbelasting. Ook als de schenking tot stand is gekomen omdat jij als dga dat wilde, is de schenking aftrekbaar. De Belastingdienst heeft een zoekprogramma waarmee je snel kunt achterhalen of een instelling is aangewezen als ANBI.

Tip 27) Kies de juiste regeling voor algemene kosten
Algemene kosten (zoals representatiekosten e.d.) komen tot een bedrag van €4.500 niet in aftrek. Het meerdere is aftrekbaar van de winst in 2016. Je kunt er ook voor kiezen 73,5 procent van de totale algemene kosten af te trekken. Zorg er dus voor dat je de methode kiest die het meest voordelig is.

Tip 28) Dien tijdig een suppletieaangifte in
Als je (al dan niet per ongeluk) een verkeerde btw-aangifte hebt ingediend, zorg er dan voor dat je deze fout verbetert door een suppletieaangifte in te dienen. Dien de suppletieaangifte over 2016 zo snel mogelijk in. Hiermee voorkom je dat de Belastingdienst een naheffing oplegt.

Tip 29) Benut de MKB-winstvrijstelling
Als je niet aan het urencriterium voldoet, verlies je het recht op een hoop aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek). Je mag echter wel gebruik maken van de MKB-winstvrijstelling. Deze vrijstelling vermindert je winst (na toepassing van de ondernemersaftrek) over 2016 met 14 procent.

Tip 30) Bewaar je ondernemingsgegevens
Als ondernemer heb je een fiscale bewaarplicht voor je administratie. Deze fiscale bewaarplicht geldt voor een periode van 7 jaar. Na deze termijn kan de Belastingdienst de gegevens niet meer opvragen. Gegevens over onroerende zaken moet je overigens 10 jaar bewaren.

Bron: Nina Rombouts | fiscaal medewerker BC.nl


Andere eindejaartips in de maand DECEMBER 2016:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten