Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
NOW aanvragen in 10 stappen
APRIL 2020

NOW aanvragen: hoe doe je dat? In tien stappen kom je door de aanvraagprocedure heen. Start met bepalen van de meetperiode en eindig met subsidie ontvangen:

Stap 1. Bepaal meetperiode
De grootste omzetdaling* zal plaatsvinden in periode:

1 maart – 31 mei 2020
1 april – 30 juni 2020
1 mei – 31 juli 2020
* Van rechtspersoon of – als daar sprake van is – concern.

Stap 2. Bepaal omzetdaling
% omzetdaling* =

(netto-omzet 2019 ÷ 4 – verwachte netto-omzet meetperiode) ÷ (netto-omzet 2019 ÷ 4)

* Aanvraag mogelijk bij ? 20% omzetdaling. Vanwege afronding naar boven: 19% + €1.

Stap 3. Bepaal subsidiepercentage
% subsidie = % omzetdaling x 0,9

Dus:

100% omzetverlies = 90% vergoed
50% omzetverlies = 45% vergoed
20% omzetverlies = 18% vergoed

Stap 4. Bepaal totale loonsom
totale loonsom* = sociale verzekeringsloon januari 2020 (zonder vakantiegeld)**

* UWV zal uitgaan van gegevens uit de polisadministratie van januari 2020, of indien niet beschikbaar van november 2019
** loon tot 9.538 bruto per maand.

Stap 5. Bereken subsidiehoogte
subsidiehoogte = % omzetdaling x totale loonsom x 3 x 1,3* x 0,9

*** 30% vaste forfaitaire opslag voor o.a. werkgeverslasten, pensioen en vakantiegeld.

Stap 6. Doe aanvraag bij UWV
Doe vanaf 6 april, maar voor 31 mei 2020 een aanvraag via formulier op UWV.nl.
Onder meer nodig:

• Zaaknr. wtv-aanvraag (indien van toepassing)
• Verwachte % omzetdaling
• Loonheffingennummer
• Rekeningnummer bekend bij Belastingdienst

Aanvragen tegemoetkoming op UWV.nl
NOW aanvragen bij UWV kan vanaf maandag 6 april

Stap 7. Informeer werknemers
Informeer OR, PVT of – als deze er niet zijn – werknemers, en kijk welke andere maatregelen nodig zijn.

NOW-regeling – belangrijke voorwaarden voor deelname

Stap 8. Ontvang voorschot
Als de aanvraag volledig is en UWV positief oordeelt, is het streven dat binnen 2-4 weken* een voorschot
ontvangt van 80% van de subsidie, in 3 termijnen.

* Formele beslistermijn is 13 weken.

Stap 9. Vraag definitieve subsidie aan
Doe dat binnen 24 weken na einde meetperiode via UWV.nl met definitieve gegevens omzetdaling en
accountantsverklaring*.

* Welke bedrijven zonder verklaring kunnen, wordt nog bekendgemaakt.

Stap 10. Ontvang subsidie en teken eventueel bezwaar aan
Binnen 52* weken stelt UWV definitieve subsidie vast. Van nabetaling** of terugvordering*** kan
sprake zijn. Binnen 6 weken kan de werkgever bezwaar indienen.

* In de meeste gevallen binnen 22 weken.
** Als % omzetdaling hoger uitvalt dan bij eerste aanvraag.
*** Als omzetdaling lager uitvalt dan bij eerste aanvraag en/of als totale loonsom maart t/m mei lager is dan 3x totale loonsom januari.

Bron: Accountancy Vanmorgen


Andere Corona Tips in de maand APRIL 2020:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten